Entertainment

Bijdrage voor veiliger theater

Foto: Rick de Visser

Begin deze maand heeft Theater Hanzehof een positieve beoordeling gekregen voor de aanvraag bij Kickstart Cultuurfonds. Het geld dat hiervoor beschikbaar komt, zal worden geïnvesteerd in maatregelen om de veiligheid van bezoekers en benodigde aanpassingen daarvoor te kunnen waarmaken of verbeteren.

De BankGiro Loterij en een groot aantal private fondsen ondersteunen samen de culturele sector in de anderhalvemetersamenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeengebracht in het nieuw opgerichte – en tijdelijke – Kickstart Cultuurfonds. De bijdrage van dit fonds is bestemd voor organisaties die geen gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector.

Er zijn voorlopig geen volle museum- en theaterzalen mogelijk en daarmee zijn veel producties en tentoonstellingen niet rendabel en dreigen te sneuvelen.