Stedendriehoek

Energiek avondje in Zutphen

ZUTPHEN – ZutphenEnergie (ZE) is al jaren actief om meer duurzame elektriciteit lokaal op te wekken en wil die stroom ook beschikbaar maken voor bewoners. Maar een transitie naar een meer lokaal energiesysteem is niet eenvoudig. Door het overvolle stroomnet kunnen geen nieuwe zonneparken, windparken of bedrijven worden aangesloten op het openbare net.

“Voor een echt lokaal energiesysteem zijn andere spelregels nodig en een andere kijk op het energiesysteem. Daar gaan we in Zutphen niet op wachten”, zegt Hester van Zijll-de Jong. “Zo is er onlangs, met ZE als aanjager, een belangrijke stap gezet om de ‘netcongestie’ aan te pakken: de ontwikkeling van een Smart Energy Hub (SEH). Dit is een lokaal energieknooppunt, gevestigd op De Mars. Gemeente Zutphen, provincie Gelderland, ZE, KME, Westfalen, IJsselwind, Oost NL en het Waterschap Rijn en IJssel onderzoeken samen de haalbaarheid van een SEH.”

Door gezamenlijk energie te maken, te delen en te gebruiken, kan het bedrijfsleven op De Mars weer groeien, zegt ze. “Ook bewoners hebben er baat bij. Want als er in Zutphen bijvoorbeeld warmtenetten komen of slimme laadpleinen voor elektrische voertuigen, dan kunnen die ook op dit lokale energieknooppunt worden aangesloten. Zo ontstaat er een nieuw lokaal energielandschap met opwekkers en afnemers van groene stroom. Door daar als bewoner mede regie op te houden, gaat de vervanging van onze fossiele brandstoffen hand in hand met zeggenschap, betaalbaarheid en betrouwbaarheid.”

Op maandag 22 april vindt van 19.30 tot 21.00 uur in de Energiewinkel, Overwelving 10 in Zutphen, een Avondje Energie over de route naar een nieuw energielandschap plaats. Het avondje wordt geleid door twee bevlogen ervaringsdeskundigen, Joris Benninga en Willem van Stockum. Graag aanmelden via contact@zutphenenergie.nl.