Stedendriehoek

Einde dreigt voor zwemclub

De Zutphense Zwem- en Polo Club (ZZPC) De IJsselmeeuwen hangt een huurverhoging van 80% boven het hoofd voor het gebruik van zwembad De IJsselslag. De vereniging, die bij opening van dit zwembad in 2015 ook al een verdubbeling van de huurlasten moest incasseren, kan deze last niet dragen. Als het voorstel van de zwembadexploitant niet van tafel gaat, zal dit het einde betekenen voor de bijna 60 jaar oude vereniging.

Toen in 2015 het nieuwe zwembad De IJsselslag werd geopend, heeft De IJsselmeeuwen onder druk van de toenmalige wethouder in moeten stemmen met een huurverhoging van 100%. Hierdoor heeft de vereniging de afgelopen jaren forse contributieverhogingen door moeten voeren, en behoort de zwemsport bij De IJsselmeeuwen nu al tot de duurste verenigingssporten in Zutphen. Het gevolg daarvan is een gestaag dalend ledenaantal.

De IJsselmeeuwen staat water tot aan de lippen

Doordat er het afgelopen anderhalf jaar bijna niet getraind kon worden en er geen wedstrijden waren, is dat ledenaantal nog verder teruggelopen, waardoor de huur door een steeds kleinere groep leden moet worden opgebracht. “Wij betalen als club met ongeveer 300 leden nu al bijna evenveel huur aan het zwembad als alle voetbalclubs bij elkaar, samen een paar duizend leden, voor hun accommodatie”, aldus voorzitter Dennis Out.

Naast krimp en een financieel tekort kampt De IJsselmeeuwen, net als veel andere clubs, ook met andere problemen zoals het aantrekken van voldoende vrijwilligers en het werven en binden van nieuwe leden. Om die problemen het hoofd te bieden, heeft de vereniging hulp gezocht bij de Gelderse Sportfederatie en de KNZB om de situatie goed in kaart te brengen. “Met hun ondersteuning ligt er nu een actieplan om de komende jaren de club stap voor stap weer gezond te krijgen, met een sportaanbod voor recreanten en wedstrijdsporters, gedragen door voldoende vrijwilligers en gericht op een gezonde sportieve toekomst”, zegt Out. Een essentieel onderdeel van dat plan om weer gezond te worden is ledengroei. “Die ambitie kan de club niet realiseren als zij, opnieuw, een grote prijsstijging van het badwater moet incasseren. Het ledenaantal zal daardoor nóg verder dalen en daarmee wordt zwemmen in Zutphen onbetaalbaar.”

Badhuur
De IJsselmeeuwen zijn al sinds maart 2020 in gesprek over de badhuur. Eerst met het bestuur van de stichting SSAZ (Stichting Sportaccommodaties Zutphen), vervolgens met de kwartiermaker voor het nieuw op te richten sportbedrijf SAZ. Dit sportbedrijf zal voor de gemeente Zutphen de exploitatie en het beheer van alle sportaccommodaties in de stad voor zijn rekening gaan nemen. “Ondanks de vele gesprekken is er aan het eerste voorstel uit 2020 eigenlijk niets veranderd, behalve dat de voorgestelde verhoging van 80% gefaseerd kan worden doorgevoerd”, aldus Out.

De gemeenteraad heeft onlangs besloten tot oprichting van het sportbedrijf. In de gepresenteerde businesscase is gerekend met de huidige huurtarieven voor De IJsselmeeuwen, dus zonder verhoging. Out: “De raad heeft op basis van die cijfers ingestemd met de oprichting van de SAZ en met de bijdrage die de gemeente jaarlijks moet gaan leveren aan het sportbedrijf. SAZ heeft die huurverhoging dus ook helemaal niet nodig om tot een sluitende exploitatie te komen en heeft daar ook geen steekhoudende argumenten voor.”

Geen 60e verjaardag
Omdat de club er met het zwembad niet uitkomt, heeft de vereniging onlangs een gesprek gevoerd met wethouder Laura Werger. Zij is verantwoordelijk voor het sportbedrijf, waarvan de gemeente 100% aandeelhouder wordt. Hoewel in de sportvisie van de gemeente wordt benadrukt dat verenigingssport ‘het sociale cement is in de samenleving’ en dat de gemeente zich als opgave stelt om verenigingen ‘te vitaliseren’, heeft het gesprek voor De IJsselmeeuwen niet veel opgeleverd, zegt Out. “De wethouder gaf aan dat zij onze input mee zal nemen, dat het college een voorstel zal doen voor de huurtarieven van het bad en dat de gemeenteraad daarover beslist. De wethouder kon niet toezeggen zich in te zullen spannen om de huurverhoging van tafel te krijgen. We zijn er daarom niet gerust op dat er een voorstel naar de raad zal gaan waar wij mee de toekomst in kunnen. Ik vrees dat onze club op basis van onjuiste argumenten een onnodige prijsverhoging van het bad tegemoet gaat. In dat geval zullen De IJsselmeeuwen hun 60e verjaardag niet halen.”

ZZ&PC De IJsselmeeuwen is in 1964 opgericht en hoopt in 2024 het 60-jarig jubileum te vieren. Het sportaanbod van de club bestaat uit zwemles, recreatief jeugdzwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo, trimzwemmen en Dolfijnzwemmen (voor kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. De club zet zich met hulp van Stichting Leergeld actief in om ook kinderen uit gezinnen die het financieel minder hebben deel te laten nemen aan de zwemactiviteiten en vindt het belangrijk dat zwemmen in Zutphen een voor iedereen betaalbare en toegankelijke breedtesport is en blijft.