Stedendriehoek

Eerste stap nieuwe ontwikkeling Ambachtstraat in Brummen

Er is een eerste stap gezet in de nieuwe ontwikkeling op de voormalige brandlocatie in de Ambachtstraat in Brummen. Het college stemt in principe in met de nieuwe ontwikkeling.

Het college werkt hard aan ontwikkeling van diverse locaties in het centrum van Brummen. Wethouder Pouwel Inberg (zie foto) is verheugd dat er nu een concreet initiatief ligt voor een voor het dorp belangrijke plek, de brandlocatie aan de Ambachtstraat: “Deze locatie ligt al jarenlang braak. Nu is er een concreet initiatief dat voorziet in concrete behoefte wat betreft woonruimte. We zien de verdere uitwerking van de plannen daarom graag tegemoet.”

In september 2013 heeft er brand gewoed op de locatie Ambachtstraat 43 en 45. De toenmalige meubelwinkel (43) en de dierenartspraktijk (45) zijn toen volledig verwoest door brand. Vanaf dat moment ligt het terrein braak, dat bestaat uit twee kadastrale percelen met twee verschillende eigenaren. De afgelopen jaren zijn er meerdere verkennende gesprekken geweest met diverse initiatiefnemers. Dat heeft lange tijd niet geresulteerd in een uitgewerkt en haalbaar initiatief. Onlangs heeft Woonstaete bv, samen met B+O Stedenbouw bv, zich gemeld met een plan. Dit voorziet in een appartementengebouw van circa 9,5 meter hoog met daarin 24 studio’s van circa 30 m2, in het (sociale) huursegment en bedoeld voor starters, young professionals en senioren. Het concept kenmerkt zich verder doordat er hoogwaardig, efficiënt en duurzaam wordt gebouwd. Dit resulteert in appartementen met een zeer hoogwaardig afwerkingsniveau voor het sociale/middensegment en zeer lage woonlasten als gevolg van de duurzaamheidsaspecten.

De initiatiefnemers gaan nu bezig met het verder uitwerken van hun plannen en het opstellen van het bestemmingsplan. De verwachting is dat het bestemmingsplan dit jaar nog in procedure gaat.