Stedendriehoek

Duurzaam bomen knotten in Vierakker

VIERAKKER – De nieuwe ploeg bomenknotters in Vierakker is onlangs van start gegaan. Wethouder Wilko Pelgrom van de gemeente Bronckhorst gaf het startschot. Symbolisch droeg hij een zaag over aan Sander van Soest, de coördinator van de knotploeg van Levend Landschap Vierakker. Daarna ging hij samen met de vrijwilligers aan de slag om een aantal knotwilgen aan de Koekoekstraat te snoeien.

Tot nog toe werden de knotbomen in de berm in Vierakker door de gemeente onderhouden, maar vanaf dit seizoen zijn die werkzaamheden dus in handen van de ploeg van Levend Landschap Vierakker. Zij gaan de bomen beheren op een manier die optimaal is voor het landschap en het behoud van de biodiversiteit. Wethouder Pelgrom legt uit: “Voor de gemeente is het, vanuit het oogpunt van efficiëntie en kostenbeheersing, lastig om de bomen met de hand te knotten, en dat bovendien ook te faseren. De knotploeg van Levend Landschap Vierakker kan dat gelukkig wel. Daarom is het mooi dat we dit nu aan hen kunnen overdragen.”

En daar komt nog iets anders bij: “Als gemeente vinden we het positief dat inwoners zelf aan de slag willen om hun eigen omgeving nog verder te verbeteren met oog voor natuur en landschap. Dat soort initiatieven ondersteunen we daarom graag.” Het geld dat voorheen werd betaald aan een aannemer om de bomen met machines te knotten wordt door de gemeente nu beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers in Vierakker. En daarmee kunnen zij weer andere activiteiten betalen die natuur en landschap in hun dorp ten goede komen.

Over Levend Landschap Vierakker
In 2018 nam een aantal inwoners van Vierakker het initiatief om te kijken op wat voor manieren ze zelf aan de slag konden gaan om hun dorp nog verder te verbeteren voor wat betreft biodiversiteit, groen, landschap en aantrekkelijkheid. Na een brainstormbijeenkomst gingen ongeveer dertig inwoners (zo’n 10 % van alle mensen die in Vierakker wonen) actief aan de slag met een serie projecten onder de noemer Levend Landschap Vierakker. In de opstartfase werd de groep praktisch ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, maar sinds 2021 staan de vrijwilligers ‘op eigen benen’. De gemeente Bronckhorst blijft het initiatief zowel praktisch als financieel ondersteunen vanuit haar Dorp en Rand-programma.