Stedendriehoek

‘Drinkbare IJssel is ons ideaal’

BRUMMEN – Er is groot bestuurlijk draagvlak voor het streven naar een drinkbare IJssel in de IJsselvallei. Dit blijkt uit een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe. Veel gemeenten, provincies en organisaties voor landschap en natuur zien het verlangen naar een rivier met schoon en drinkbaar water als een verbindend vergezicht.

“Uit 34 gesprekken met bestuurders en ambtenaren blijkt dat het perspectief van een drinkbare IJssel niet alleen economische en ecologische waarde heeft, maar ook een kompas is voor de cultuur van de samenleving in de IJsselvallei. Het versterkt de band tussen de rivier en haar bewoners, en het overstijgt maatschappelijke tegenstellingen door landbouw en natuur te verenigen”, stelt wethouder Pouwel Inberg van gemeente Brummen, op basis van de uitgevoerde verkenning.

Gezonde leefomgeving met gezond water

In het coalitieakkoord van gemeente Brummen is de wens opgenomen dat de IJssel in 2051 drinkbaar moet zijn. Om dit streven concreet te maken, gaf de gemeente, samen met Waterschap Vallei en Veluwe, opdracht tot een bestuurlijke verkenning. Deze is uitgevoerd door Li An Phoa, Kirsten van de Meeberg en Wim Eikelboom. “Het vergezicht van een drinkbare IJssel spreekt tot de verbeelding. Iedereen verlangt naar een gezonde leefomgeving met gezond water. Daarom dragen veel mensen het streven naar een drinkbare IJssel een warm hart toe”, zegt Inberg. Er is ook brede steun onder bestuurders om een drinkbare IJssel als ideaal na te streven.

Ambassadeur voor een drinkbare IJssel

Verschillende wethouders langs de IJssel hebben aangegeven graag ambassadeur te willen zijn voor een drinkbare IJssel. Dit betekent dat zij dit vergezicht regelmatig zullen benoemen bij het maken van plannen voor de inrichting van het landschap rond de IJssel. “We stellen onszelf dan de vraag: draagt dit bij aan een drinkbare rivier?” aldus wethouder Inberg.

Hoopgevende initiatieven

Langs de IJssel zijn diverse hoopgevende initiatieven die het vergezicht van een drinkbare IJssel een stapje dichterbij brengen, zo blijkt uit de verkenning. Op twee locaties werkt de industrie aan plannen voor circulair watergebruik, wat leidt tot minder en schoner afvalwater dat in de IJssel wordt geloosd. In de IJsselvallei wordt kleinschalig milieuvriendelijk bouwmateriaal geteeld, zoals hennep. Daarnaast willen steeds meer boeren in de uiterwaarden omschakelen naar natuurinclusieve landbouw.

Met deze gezamenlijke inspanningen en het brede bestuurlijke draagvlak komt de droom van een drinkbare IJssel steeds dichterbij.