Stedendriehoek

Draagvlakonderzoek windmolensnaan gemeenteraden gepresenteerd

ZUTPHEN/BRUMMEN – Onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs heeft de gemeenteraden van Zutphen, Brummen en Lochem geïnformeerd over de aanpak van het onafhankelijke onderzoek naar draagvlak voor het windmolenplan van IJsselwind. De start van het onderzoek is gepland in februari.

Bewoners binnen een straal van 5 kilometer van de plek die IJsselwind voor de windmolens in gedachten heeft, ontvangen in februari een uitnodiging om mee te doen aan het onafhankelijke onderzoek. In dat onderzoek kunnen bewoners laten weten wat ze van de mogelijke komst van windmolens in hun omgeving vinden.

Vier lokale energiecoöperaties zijn georganiseerd onder de naam IJsselwind: BrummenEnergie, EnergieRijk Voorst, LochemEnergie en ZutphenEnergie. Het doel van de windmolens is het opwekken van lokale groene stroom en ervoor zorgen dat de energiewinst in het gebied blijft. Het gaat om drie windmolens in het gebied Mars/Twentekanaal in Zutphen. Ook Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt de mogelijkheid om binnen haar werkgebied windmolens te realiseren. Eén van de locaties die in beeld is, valt in het zoekgebied van IJsselwind. Mogelijk trekken IJsselwind en het waterschap straks samen op.

De gemeentebesturen van Brummen, Lochem en Zutphen willen graag weten hoe bewoners van het gebied tegen het plan aankijken. Daarom hebben zij onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om een onderzoek te doen. Zo krijgen de gemeentebesturen een beeld of de houding van bewoners positief, negatief of neutraal is ten opzichte van het plan.

Circa 7.500 huishoudens in een straal van 5 kilometer rondom de beoogde locaties op de Mars/Twentekanaal ontvangen een vragenlijst. Dit zijn huishoudens in de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, oftewel het hele werkgebied van IJsselwind. De vijftig huishoudens binnen 750 meter krijgen een keukentafelgesprek waarin de vragenlijst doorgenomen wordt. De huishoudens tussen 750 en 2.000 meter krijgen allemaal een vragenlijst toegezonden. Uit huishoudens tussen 2 en 5 kilometer wordt een steekproef genomen.

De colleges betrekken de uitkomsten van het draagvlakonderzoek in het raadsvoorstel over de voortgang van het plan van IJsselwind. Ook voor IJsselwind zijn de uitkomsten van belang, want op basis van die uitkomsten, een businesscase en een milieu-effectrapportage besluit IJsselwind of het wil doorgaan met het plan. Zo ja, dan wordt er een bestemmingsplanprocedure gestart. De gemeenteraad van Zutphen dient hierover een besluit te nemen, omdat de beoogde locatie van de windmolens op Zutphens grondgebied is.