Stedendriehoek

Dementievriendelijk Noordveen plant meer trainingen voor buurtbewoners

ZUTPHEN – Nederland vergrijst en steeds meer mensen worden getroffen door Alzheimer of andere varianten van dementie. “Eén op de vijf mensen krijgt het, onder vrouwen is het zelfs één op drie”, weet Yvonne Hendriks van Perspectief Zutphen. Bovendien is het beleid tegenwoordig dat mensen met dementie niet meer achter gesloten deuren hoeven te wonen. Samen met professionals en buurtbewoners spant Yvonne zich daarom in om de wijk ‘dementievriendelijk’ te maken, zodat buurtbewoners signalen kunnen herkennen én weten hoe ze daarmee moeten omgaan.

Al zestig buurtbewoners volgden een (gratis) basistraining en binnenkort starten er weer nieuwe trainingen. Met drie buurtbewoners en vrijwilligers, Margot, Riny en Marion, vertelt ze over de dementievriendelijke wijk. “We zijn in januari 2020 begonnen met een informatiemarkt en sindsdien hebben we het – samen met Alzheimer Nederland, Dementienetwerk Zutphen-Lochem, Vorden e.o., wijkteam Noordveen, de wijkregisseur van de gemeente Zutphen en Sensire (De Lunette) en Zorggroep Sint-Maarten (Polbeek) – verder uitgerold. We doen het echt met professionals en buurtbewoners samen.” De bewoners werden uitgenodigd zich aan te melden voor de basistraining. Zelfs een ondernemer in de wijk liet al zijn personeel de training volgen en haalde het landelijke nieuws als ‘dementievriendelijke snackbar’. “Misschien spoort dit andere ondernemers in de wijk ook aan”, hoopt buurtbewoner Marion.

Prettig wonen

De training leert de deelnemers in een dagdeel om situaties te herkennen die ze in de directe omgeving kunnen tegenkomen. “In de wijk krijgen we steeds meer signalen over mensen met dementie. We vinden het belangrijk dat iedereen in Noordveen met elkaar op een prettige manier kan wonen. Het helpt dan om dementie te herkennen. En als je met dementie te maken krijgt, helpt de training je ook om anderen ervan te overtuigen dat er iets aan de hand is”, zegt ze. “Een andere reden waarom mensen de training volgen is omdat ze zelf angst hebben dementie te krijgen. Via de training kunnen ze kennis opdoen”, vult Margot aan. Zij is als medeoprichter van de afdeling Zutphen, Lochem e.o. van Alzheimer Nederland een betrokken buurtbewoner.

Focus op wat goed gaat

Een belangrijke eyeopener voor de deelnemers is dat je je niet moet richten op wat mensen met dementie niet meer kunnen, maar juist op wat ze nog wel kunnen. “Dan gaat het verloop van de ziekte ook minder snel”, weet Yvonne. “Als iemand uit machteloosheid met zijn koffie gaat gooien, dan is de oplossing niet een plastic bekertje aanbieden, maar het gesprek aan gaan, contact maken.”

“Je leert altijd weer wat bij”, is de ervaring van Riny. Wat zij onder andere heeft opgestoken van de cursus, is dat je aan iemand met dementie vragen stelt. Niet taken meteen overnemen, maar vragen of je mag helpen. “Bijvoorbeeld na het eten niet zomaar het bord weghalen, maar vragen of je het bord mag weghalen. Anders vraagt zo’n persoon daarna naar het eten.”

Meld je aan

De eerstvolgende basistraining Goed Omgaan met dementie is op maandagavond 9 oktober in De Lunette. Bij veel animo wordt daarna nog een extra training gepland in Polbeek. Wie de basistraining al eens heeft gevolgd, is welkom bij de vervolgbijeenkomst Dementievriendelijk Noordveen op woensdagavond 1 november in het DWK-gebouw. Op die locatie is op donderdag 21 september, tijdens Wereld Alzheimer Dag, tussen 13.30 en 17.00 uur ook een informatiemarkt over dementie en ondersteuningsmogelijkheden. Aanmelden daarvoor is niet nodig. Voor de trainingen kan iedereen zich aanmelden via wijkteamnoordveen@gmail.com.