Stedendriehoek

De Sterre denkt na over de toekomst

Toen in 1998 de school in Tonden moest sluiten, hebben ouders en  vrijwilligers een vervanging van de school als trefpunt voor jong en oud in Tonden opgezet. In december 1999 werd achter de school het clubhuis De Sterre geopend, in het Sterrebos, grenzend aan het sportveld, dat al eerder door de school in gebruik genomen was.

De Sterre werd gebruikt als onderkomen voor kinderclubs, muzieklessen, sjoelen, biljarten en koken en breidde zich uit met lezingen, gymnastiek, film, dans, muziek- en toneeluitvoeringen en allerlei clubjes voor jong en oud. Jaarlijks kregen de belangstellenden in Tonden en omgeving een uitgebreide activiteitenkalender. Op het hoogtepunt waren er in één schooljaar 260 activiteiten en meer dan 100 donateurs en vrijwilligers.

Met de jaren is het aantal kinderen en vrijwilligers afgenomen en loopt het gebruik van De Sterre terug. Daarmee dalen de inkomsten van deelnemers, sponsoren en donateurs en wordt ingeteerd op de reserves. De coronamaatregelen hebben de activiteiten drastisch geminimaliseerd.

Het stichtingsbestuur wil in 2021 uitzoeken waarvoor nog belangstelling is en hoe hieraan invulling gegeven kan worden. Nu het aantal kinderen in Tonden zo is afgenomen, zal het meer gericht zijn op volwassenen en ouderen. Het bestuur wil in ieder geval rond de zomer een reünie houden voor alle kinderen en volwassenen, die in de afgelopen twintig jaar op de Sterre hebben meegedaan.

Daarnaast wil het bestuur iedereen in Tonden en omgeving betrekken en vragen om mee te denken over de toekomst van De Sterre. Wie ideeën heeft, zelf iets wil opzetten waarbij men gebruik wil maken van De Sterre of mee wil werken als vrijwilliger of donateur, kan dat doorgeven aan Barbara Heldring, voorzitter van het stichtingsbestuur. Zij is te bereiken op Tondensestraat 3, 6975 AB Tonden of via barbheldring@gmail.com.