Stedendriehoek

De Hanze en de Moderne Devotie  

Op woensdag 15 november vanaf 20.00 uur verzorgt de Historische Vereniging Zutphen (HVZ) een lezing van Frits van Oostrom, gelouwerd historisch letterkundige en emeritus hoogleraar Universiteit van Utrecht. Hij spreekt over de Moderne Devotie en de Hanze in de Walburgiskerk.

De Moderne Devotie was een hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk, die aan het einde van de 14de eeuw op gang kwam. Deventenaar Geert Grote was een van de grondleggers. Van de Moderne Devotie wordt wel gezegd dat het een opmaat vormde voor de latere Reformatie. De beweging kende haar startpunt in de regio Deventer, Zwolle, Zutphen en verkreeg daarna veel invloed in het grotere Hanzegebied.

Van Oostrom is gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Hij heeft meerdere boeken over middeleeuwse thema’s geschreven, zoals Maerlants Wereld (1996); twee delen uit de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur; Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode (2017); De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk (2023).

De toegangsprijs voor de lezing is €7,50, voor leden van de HVZ €5,-. Aanmelden via www.historiezutphen.nl/agenda.