Stedendriehoek

De Fontein leert kinderen kritisch en helder denken

Wethouder Jasper Bloem opent het nieuwe jaar van de jubilerende school.

WARNSVELD – Basisschool de Fontein gaf het schooljaar 2022-2023 een sprankelende start. “We bestaan tien jaar en dat wilden we op een bijzondere wijze vieren. De opening door wethouder onderwijs Jasper Bloem geeft het jubileumjaar een officieel tintje”, aldus directeur Joris Luesink.

Kinderen en wethouder openen jubileumjaar op feestelijke wijze

Het schoolplein vulde zich maandagochtend 22 augustus met kinderen in gezelschap van ouders. Joris: “Iedereen was uitgenodigd om deze eerste schooldag samen de school binnen te gaan en de nieuwe klas te bekijken. Maar eerst moest wethouder Jasper Bloem, samen met leerlingen Lynn en Ryan, het feestlint doorknippen.”

Fusie
De Fontein ontsproot een decennium geleden aan een fusie van basisschool Welgelegen en het Forum. In de jaren die volgden groeide de school uit tot een volwaardig kindcentrum met speciale aandacht voor de Engelse taal en voor spelend en onderzoekend leren middels ‘Thinking for Learning’. “Daarmee hebben we allerlei extra tools in handen om lessen uitdagender te maken. We laten de leerlingen hun aangeleerde kennis toepassen en stimuleren hen om verder te denken. We hebben in dit bijzondere jaar twee schoolbrede thema’s op de agenda staan. We moeten daar nog concrete invulling aan geven. Zeker is in ieder geval dat beide onderwerpen zijn gebaseerd op het concept Thinking for Learning”, laat de directeur los over komend schooljaar.

Talent als uitgangspunt
Een voorbeeld van een tool die hij noemt is de Opinion Line; kinderen leren kritisch en helder te denken door hun mening te verwoorden. En met Diamond Ranking krijgen kids bijvoorbeeld een methodiek in handen om prioriteiten te leren stellen. De Fontein combineert dit vanuit het project cultuureducatie, geen vak apart.
“Op De Fontein krijgen kinderen de aandacht die hen toekomt en worden leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau, op hun eigen passende manier, voorbereid op het voortgezet onderwijs. Onze school is een inspirerende bron voor talentontwikkeling zodat kinderen kunnen bruisen. Het aanwezige talent vormt het uitgangspunt van ons onderwijs. Pas als kinderen goed in hun vel zitten, kunnen zij iets leren”, is de doelstelling van de docenten.
Om dit te bereiken besteden de leraren veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen en maken zij kinderen bewust van hun kwaliteiten. “We creëren een doorgaande, individuele leerlijn per kind en bieden actuele lesstof aan vanuit de belevingswereld van het kind, op zijn of haar eigen niveau. We bieden onze leerlingen een voorsprong in hun ontwikkeling door extra aandacht te besteden aan taal. Vanaf groep 1 krijgen leerlingen Engelse les volgens de Early Bird-standaard en geven wij extra aandacht aan lezen.”

Kanjertraining
Sinds 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. De Fontein doet dit met de zogenoemde Kanjertraining.
Alle leraren op de Warnsveldse school volgden de Kanjertraining met haar methodische aanpak die kinderen begeleidt in hun persoonlijke ontwikkeling. Volgens Luesink leren ze omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving en een goed contact onderhouden met ouders via open communicatie. “Het wordt klassikaal gegeven. We beginnen hier al mee in de peutergroep; daarbij maken we gebruik van handpoppen, vanaf groep 4 werken we met zogenaamde ‘petten’. Als je een ‘pet’ op hebt toon je een bepaald gedrag, maar je bént het niet. We doen ook rollenspellen en toneelstukjes. De Kanjertraining is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht. Het werpt zijn vruchten af en het is een goede voorbereiding op het middelbaar onderwijs. Het creëert zelfvertrouwen en vertrouwen in nieuwe situaties. We merken dat er door de Kanjertraining ook minder wordt gepest, dus het voorkomt pesten. Het is niet een training die je als docent zomaar mag geven. Je moet een scholing van een paar jaar volgen hiervoor met een serie lessen en oefeningen. Al onze onderwijzers hebben de training doorlopen.”

Inspirerende bron
De Fontein ligt aan een rustig, verkeersluw woonerf, in het dorp Warnsveld. De kinderen die de school bezoeken komen voornamelijk uit het dorp of de aangrenzende wijk Leesten. De dorpsschool is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging en/of godsdienst. Volgens de directeur is deze kindvriendelijke schoolomgeving, ook buiten schooltijd, een prettige en veilige plek om te spelen. Als kindcentrum biedt de Fontein nog extra service met de tussenschoolse opvang, dat betekent overblijven op school. Dit wordt geregeld door de overblijfcommissie in samenwerking met school.

BSO
Sinds mei 2022 is er ook een nieuwe BSO-groep. Hierdoor krijgen kinderen nieuwe en extra mogelijkheden om na schooltijd een fijne tijd te hebben in een buitenschoolse opvang. De nieuwe BSO wordt georganiseerd door Stichting Archipel Kinderopvang en is zonder winstoogmerk.

Peuterspeelgroep
In september start een nieuwe peuterspeelgroep. Die is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is geopend op alle werkdagen in het jaar. Zie ook de website www.defontein-warnsveld.nl