Stedendriehoek

‘De bewoners staan op 1’

De Stadspartij Zutphen Warnsveld heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Bij de eerste zeven kandidaten staan drie nieuwe gezichten: Els Kaijser, Edward van der Leur en Gert Meijboom. Verder zijn er vier vertrouwde gezichten: Berry Vink, Henk Weststrate, Hans Boersbroek en lijsttrekker Gerard Pelgrim.

De Stadspartij Zutphen Warnsveld gaat de verkiezingen in met de slogan ‘de bewoners staan op 1’. “Ook in Zutphen is het de hoogste tijd voor een nieuwe bestuurscultuur. We willen een dienstverlenende gemeente die luistert naar de inwoners en gebruik maakt van hun betrokkenheid, kennis en creativiteit. Wij willen dat bewoners bij alle thema’s structureel, op een volwassen en transparante manier, betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen. Dat geldt zowel voor onderwerpen in de directe leefomgeving als voor thema’s die op de hele gemeente betrekking hebben, zoals de Omgevingswet, de energietransitie en de afvalverwerking.”

Transparant
“Bewoners kunnen alleen betrokken zijn als de gemeente open en transparant communiceert. Dat betekent dat de gemeente toegankelijk moet zijn in loketten, taalgebruik, bejegening en bereikbaarheid. Andere belangrijke thema’s zijn huizen, huizen, en nog eens huizen voor onze bewoners, versterking van onze band met de Achterhoek, veilige fietsverbindingen in de hele gemeente, steun voor de eigenheid van onze dorpen en wijken. Ons verkiezingsprogramma is te downloaden via www.stadspartijzutphen.nl