Coronanieuws

Regionale aanpak terugdringen wachttijden GGZ

De colleges van acht gemeenten in de regio ondertekenen een convenant om zich hard te maken voor het terugdringen van de wachttijden in de GGZ (geestelijke gezondheidzorg). Met deze ondertekening committeert ook de gemeente Brummen zich aan de doelstellingen van het convenant.

“Het is belangrijk dat we als regio de wachtlijstproblematiek oplossen, want op verschillende plekken zit de keten van zorg ‘op slot’. Hierdoor wordt op- en afschalen van zorg bemoeilijkt en daardoor staan kwetsbare inwoners met een complexe en chronische zorgvraag soms langdurig op de wachtlijst. Het is hierdoor moeilijk om kwetsbare inwoners snel de juiste zorg te kunnen bieden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Problemen kunnen oplopen en casussen verzwaren. Daarmee neemt de druk op de zorg, het sociaal domein en mogelijk de wijk toe. Oplossen van de wachtlijsten zorgt ervoor dat onze inwoners binnen de gestelde termijn de hulp krijgen die zij nodig hebben en het kan maatschappelijke overlast beperken. Daarbij wordt door snellere inzet van de juiste zorg oplopende kosten voorkomen”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Treeknorm

Vanuit de landelijke stuurgroep wachttijden ggz is in de zomer van 2020 geconstateerd dat in 8 regio’s in Nederland de wachttijd voor ggz-zorg – de zogenaamde ‘Treeknorm’ –  structureel wordt overschreden. De Treeknorm is de norm die de maximaal aanvaardbare wachttijden binnen de zorg aangeeft.

De EPA Taskforce – die ondersteuning biedt aan mensen met Ernstig Psychiatrische Aandoeningen –  heeft hierop geanticipeerd door een plan van aanpak te maken. Maar in september 2020 heeft de Taskforce besloten om meer vaart te maken met de aanpak van wachttijden en heeft het hiervoor een projectgroep ingericht. Deze is in oktober 2020, onder regie van een ‘versneller’ van start gegaan. De versneller werkt nu in een regionale projectgroep aan een breed gedragen regionaal plan om de wachttijden duurzaam terug te dringen.