Stedendriehoek

College Brummen wil verruiming minimabeleid

BRUMMEN – Als de gemeenteraad in december akkoord gaat met het voorstel van het college, dan komen er vanaf volgend jaar meer inwoners in aanmerking voor het gemeentelijk minimabeleid. Het college stelt namelijk voor om de inkomensgrens voor het minimabeleid te verhogen van 110 naar 130 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Ook voor regelingen voor kinderen in gezinnen geldt dan een inkomensgrens van 130 procent. “Door deze verhoging van de inkomensgrens kunnen wij ook aan inwoners die werken en een laag inkomen hebben, ondersteuning bieden”, laat verantwoordelijk wethouder Annika van Klinken (zie foto) weten. “Daarmee stellen we deze groep inwoners ook in de gelegenheid om mee te blijven doen en deel te nemen aan onze samenleving.”

Met het college stelt Van Klinken vast dat het voor inwoners met een laag inkomen nu erg lastig is om financieel rond te komen. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen actief mee kan doen in de samenleving. Ons minimabeleid kent verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Maar door de huidige energiecrisis en de aanhoudende hoge inflatie is het voor steeds meer inwoners moeilijk om financieel rond te komen. Het meedoen in de samenleving komt daardoor onder druk te staan”, aldus Van Klinken.

Bijspringen
Het college ziet dat het kabinet voor 2022 en ook voor 2023 algemene maatregelen neemt om inwoners financieel te ondersteunen. “Dat is natuurlijk mooi. Maar ondanks deze generieke maatregelen van het kabinet blijft het voor inwoners met een laag inkomen lastig om financieel rond te komen. En voor een aantal inwoners die tussen wal en schip vallen dreigt de route naar schuldhulpverlening.” Voor het college reden om ook als gemeente bij te springen en het huidige minimabeleid intact te laten, maar dit beleid wel voor een bredere groep inwoners in te zetten.

Brede aanpak
Het collegevoorstel past in een bredere aanpak van de gemeente om financieel kwetsbare huishoudens te ondersteunen. “Zo hebben we kortgeleden een aanpak energiearmoede ontwikkeld. Hiermee helpen we onze inwoners om minder energie te gaan gebruiken. En minder energieverbruik betekent ook lagere kosten”, stelt wethouder Van Klinken vast. Bespaarhulpen en energiecoaches adviseren huurders én woningeigenaren over mogelijkheden om energieverbruik te verlagen. Dat kan gaan over woongedrag, maar ook over aanpassingen in of aan het huis.

De gemeente Brummen is ook laatst aangesloten bij Geldfit. Via een speciale website kunnen inwoners en ondernemers met geldproblemen snel een advies krijgen met een overzicht van hulp die voor hen beschikbaar is. Inwoners kunnen ook altijd gratis telefonisch contact opnemen met Geldfit voor een advies. Van Klinken laat daarnaast weten dat het college een onderzoek is gestart of het mogelijk is op korte termijn een noodfonds in te richten. “Zo’n fonds zou het mogelijk moeten maken maatwerk te bieden. Dit vooral voor inwoners met een middeninkomen die door de hoge inflatie en energielasten in acute problemen dreigen te komen en veelal buiten de huidige regelingen en voorzieningen vallen.” Dit onderzoek vindt plaats op verzoek van de gemeenteraad. De wethouder hoopt begin 2023 de resultaten van dit onderzoek te ontvangen.