Stedendriehoek

Collecte KWF zonder bus in Brummen

Foto: Shutterstock

Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding – 30 augustus tot en met 5 september – wordt ook in de gemeente Brummen weer huis aan huis gecollecteerd. Vanwege het coronavirus gebeurt dat in aangepaste vorm: zonder collectebus, maar met een donatiekaart.

“De collecte is dit jaar extra belangrijk, want de coronacrisis heeft de kankerpatiënt hard geraakt”, zegt Nadja Jonkers, voorzitter van collecteteam gemeente Brummen. “We hopen dan ook dat de inwoners van onze gemeente gul doneren.” Op de donatiekaart, die de collectanten huis aan huis in de brievenbus doen, staat een QR-code afgebeeld. De gever kan deze code scannen met zijn mobiele telefoon en zo contactloos een gift overmaken. Ook is het mogelijk om een donatie over te maken op NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte KWF.