Stedendriehoek

ChristenUnie wil graag een zetel meer

ZUTPHEN – Op 16 maart wordt ook in Zutphen de nieuwe gemeenteraad gekozen. De ChristenUnie Zutphen/Warnsveld maakt zich klaar voor deze verkiezingen. De ambitie is om dit keer niet één, maar twee zetels in de raad in gebruik te gaan nemen de komende vier jaar.

Daarvoor is bijna een geheel nieuwe fractie in het leven geroepen. Alleen de lijsttrekker is dezelfde als in 2018, Abel van Dijken. Hij zal de komende vier jaren worden bijgestaan door Ine Kamp, Bart Jan Westerhof en Karin Oldenhuis.

De ChristenUnie bezet nu één zetel in de raad van Zutphen/Warnsveld, en wil voor de komende vier jaar graag uitbreiden naar twee zetels. Daar zal ze zich in de aanloop naar de verkiezingen sterk voor maken. De kandidaten op de kieslijst van de ChristenUnie wonen al lang in Zutphen en Warnsveld en kennen de stad door en door.

Het motto van de ChristenUnie voor de verkiezingen is ‘Samen Recht Doen’. Hierbij wil de ChristenUnie de nadruk leggen op samenwerking van gemeente met burgers en andersom. “Dit samenwerken moet niet alleen bij praten blijven, het moet ook resultaten opleveren. Centraal staat hierbij het welzijn en geluk van elke inwoner van Zutphen en Warnsveld. Onder deze paraplu valt alles wat de ChristenUnie de komende jaren hoopt te bereiken: het terugdringen van het aantal huishoudens met grote schulden; het bestrijden van eenzaamheid door onder meer wijkcentra en kerken te stimuleren ruimte te bieden aan mensen die binnen willen komen voor een praatje en een kopje koffie; een energietransitie die ook haalbaar is voor mensen met de laagste inkomens; doorstroming op de woningmarkt, zodat zowel starters als ouderen een gewenste en betaalbare woning kunnen vinden; een Huis van de Stad dat naast alle cultuuraanbod gaat werken als een ontmoetingspunt voor ieder die een boek wil lezen, naar muziek wil luisteren of gewoon een kopje koffie wil drinken. Een plek waar iedereen zich thuis en gehoord voelt; een menselijke overheid, die zich uit in begrijpelijke taal voor iedereen.”