Stedendriehoek

Chanoeka in Zutphense synagoge

ZUTPHEN – Veel religies kennen in de winter een lichtfeest. Chanoeka is het Joodse lichtjesfeest. Tijdens Chanoeka wordt de her-inwijding herdacht van de Tempel van Jeruzalem in 164 voor Christus door Juda de Maccabeeër.

Volgens de overlevering was er na herovering van de Tempel slechts één kruikje kosjere olie voorradig om de menora te branden. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen – de tijd die nodig was om nieuwe olie te krijgen – brandend te houden.

De Chanoekia, een speciale kandelaar voor Chanoeka, heeft plaats voor 8+1 kaarsjes of vlammetjes op olie. Iedere dag steekt men eerst het extra (‘negende’) lichtje aan, de sjamasj; met dit lichtje worden de andere ontstoken. Op de eerste dag één lichtje, op de tweede twee etc. Chanoeka heeft in het moderne Jodendom steeds meer de functie gekregen van openbare ontmoeting met de niet-Joodse gemeenschap. Ook in Zutphen is het gebruik dat iedereen van harte welkom is bij het ontsteken van de lichtjes.

Chanoeka wordt dit jaar gevierd op donderdag 29 december om 19.00 uur in de Synagoge aan de Dieserstraat te Zutphen. De grote Chanoekia staat dan weer buiten voor de Synagoge. Het is dan de zesde dag Chanoeka en de zes lichtjes worden ontstoken door Roeween Treep en de burgemeester van Zutphen of afgevaardigde. Nadien is er een gezellig samenzijn in de Synagoge.