Stedendriehoek

Buurtpreventje start met inwonersorganisatie

ZUTPHEN – In Zutphen hebben inwoners het recht om de gemeente uit te dagen via de zogenoemde Right-to-challenge. Buurtpreventje wil daar gebruik van maken door inbraakpreventiemaatregelen van de gemeente over te nemen. Daarvoor wordt een inwonersorganisatie opgericht.

Zutphen heeft nog steeds te kampen met hoge inbraakcijfers. Op de website www.buurtpreventje.nl zijn de cijfers te zien. In het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 schrijft de gemeente: ‘Samen met politie, Openbaar Ministerie maar ook de bewoners gaan we proberen de pakkans te vergroten, maar ook door in te zetten op nog meer preventie. We gaan hier mee door en willen dit waar mogelijk intensiveren en uitbreiden’.

 

Vorig jaar heeft de Stadsonderneming Zutphen het project Buurtpreventje uitgevoerd. In dat project is invulling gegeven aan de rol van inwoners in het veiligheidsbeleid, als derde partij naast de gemeente en de politie. Eén van de resultaten van het project is het burgerinitiatief BuurTent. Deze wordt maandelijks opgesteld in een buurt waar recent inbraken hebben plaatsgevonden. In de BuurTent geeft het team, bestaande uit zes inwoners van Zutphen, samen met een ondernemer in woonveiligheid, voorlichting en adviezen aan buurtbewoners over inbraakpreventie. De BuurTent blijkt een succesvolle formule te zijn die veel inwoners bereikt.

 

De Stadsonderneming gaat het project Buurtpreventje uitbouwen naar een inwonersorganisatie. Deze werkt als partner van de gemeente en de politie op het gebied van woonveiligheid in het algemeen en inbraakpreventie in het bijzonder. Deze inwonersorganisatie wil de gemeentelijke taken en budgetten voor inbraakpreventie overnemen van de gemeente. Wie interesse heeft om mee te doen, kan contact opnemen via e-mail naar info@buurtpreventje.nl of telefonisch op 06-41443560 (Lex Hemelaar)