Stedendriehoek

Brummenaren enthousiasmeren voor de politiek

Dit voorjaar start de gemeente Brummen de cursus Politiek Actief. Deze cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

Hiermee wil het Brummense gemeentebestuur inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. Of gewoon als maatschappelijk betrokken inwoner. Uiteraard vindt de cursus plaats binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen. Naar verwachting vinden de vijf bijeenkomsten (deels) online plaats.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt. Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het college van burgemeester en wethouders aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Het programma wordt binnenkort via de website www.brummen.nl/politiekactief bekendgemaakt.

De cursus wordt verzorgd door lokale bestuurders zelf. Denk hierbij aan de burgemeester, de griffier en diverse raadsleden. Men kan kosteloos aan de cursus deelnemen. Inwoners uit de gemeente Brummen die belangstelling hebben voor deze cursus kunnen zich dus aanmelden via een speciaal mailadres: politiekactief@brummen.nl. “Wilt u bij de aanmelding uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden? De griffie van de raad neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Enkele weken voorafgaand aan de start van de cursus is er een informele lunch met burgemeester Van Hedel. Het is bedoeld als kennismaking én introductie op het cursusprogramma.”

Meer informatie over de cursus is te vinden op de website www.brummen.nl/politiekactief.