Stedendriehoek

Brummen zet in op versterking landschap buitengebied

Het buitengebied van de gemeente Brummen wordt vanaf dit najaar verfraaid met vele nieuwe struweelhagen, houtsingels, struiken en bomen. Bewoners kregen via de beplantingsprojecten ‘Eerbeek in het Groen’ en ‘Groene Opgave’ de kans extra groen te planten op eigen erf.

“In Brummen zijn we gezegend met verschillende landschappen. We willen de unieke kwaliteit van die landschappen behouden en versterken. Deze projecten bieden een prachtige kans om daar samen met inwoners aan te werken”, vertelt wethouder Pouwel Inberg. “U kunt de komende jaren ook meedoen aan ‘Groene Opgave’.”

Mooi initiatief

Onlangs werd de beplanting vanwege corona bij inwoners thuisgebracht. In totaal zijn er binnen deze projecten 24.000 stuks bosplantsoen en 300 bomen rondgebracht. Een van de gelukkige eigenaren van al dit nieuwe groen was Geo van Zadelhoff: “Na een informatieavond in de Vroolijke Frans was mijn interesse gewekt en heb ik mij aangemeld. Een adviseur is vervolgens bij ons thuis geweest. Samen hebben we gekeken welke beplanting het beste bij ons erf past. Het plan met tekening hadden we al vlot in de mail en nu kunnen we aan de slag om onze nieuwe bomen en haag een plek te geven. Met het fruit van de nieuwe bomen kunnen wij in de toekomst misschien ook meer bezig met streekproducten. Ik vind het een mooi initiatief van de gemeente. Het geeft deelnemers een zetje om op een makkelijke manier het erf te vergroenen. Als je hierin interesse hebt, zou ik zeker meedoen!”

Meedoen aan ‘Groene Opgave’ is ook de komende jaren mogelijk. Met dit project wil de gemeente Brummen de landschappelijke kwaliteiten en recreatieve aantrekkelijkheid versterken van het gebied tussen Eerbeek, Brummen en Zutphen. De gemeente kan dat niet alleen, maar heeft daarbij de medewerking van inwoners in het buitengebied nodig. Particuliere bewoners en agrariërs in dit gebied kunnen zich aanmelden voor het beplantingsproject. Bewoners kunnen grotere landschapselementen aanleggen zoals struweelhagen, bosjes en houtsingels. Zij ontvangen dan een vergoeding voor de aanleg van deze landschapselementen. Daarnaast komen zij in aanmerking voor een waardedalingscompensatie, wanneer zij de bestemming van agrarische gronden willen omzetten naar die van natuur. Wie interesse heeft voor een streekeigen beplanting op het erf zoals fruitbomen en een vogelbosje, kan zich ook aanmelden. Dit kan via de websites www.brummen.nl/groeneopgave en www.landschapsbeheergelderland.nl. Op deze websites kan men ook zien of men zich binnen het projectgebied bevindt en daardoor in aanmerking komt voor dit project.

Streekeigen beplanting

De uitvoering van deze projecten is in handen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Voor ieder terrein maakt een adviseur een inrichtingsplan dat past binnen het landschapstype waarin het perceel van de bewoners ligt. Via deze actie wordt de kwaliteit van de erven en kavelgrenzen verbeterd met streekeigen beplanting. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch en ecologisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Na de levering gaan bewoners zelf aan de slag met het planten.