Stedendriehoek

Brummen weer financieel gezond

BRUMMEN – Wethouder van financiën Steven van de Graaf is verheugd namens het Brummens college van B&W een robuuste conceptbegroting te kunnen presenteren. “De begroting 2023-2026 laat zien dat onze financiële reserves toenemen, maar dat er ook volop ruimte is voor nieuw beleid.”

Het eerste exemplaar van het door het college voorbereide gemeentelijk huishoudboekje werd symbolisch overhandigd aan het raadslid Luuk Tuiten, de nestor van de gemeenteraad. “Er zijn in de afgelopen bestuursperiode flinke stappen gezet om de begroting structureel gezond te maken. Het nieuw aangetreden bestuur heeft de taak om deze ingezette lijn door te trekken”, licht Van de Graaf toe. “De gemeentelijke financiën zijn op orde. We slagen er in om onze algemene reserve verder aan te vullen. Maar er is ook ruimte om te investeren in een aantal belangrijke inhoudelijke beleidsterreinen.”