Stedendriehoek

Brummen telt weer meer inwoners 

BRUMMEN – Ook in het afgelopen jaar is het inwoneraantal van de gemeente Brummen licht gestegen. Het inwoneraantal op 1 januari 2024 is 21.279. Vergeleken met de stand van 1 januari vorig jaar (21.104), zijn er per saldo 175 inwoners bijgekomen. Het gaat overigens om een voorlopig vastgesteld bevolkingscijfer. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt in de loop van dit jaar het definitieve bevolkingscijfer vastgesteld.

De toename van het aantal inwoners heeft onder andere te maken met de aanwas van kinderen. Het gaat hierbij om de komst van 145 nieuw geboren inwoners. Het overgrote deel is overigens niet daadwerkelijk in de gemeente Brummen geboren, maar in een andere gemeente. Veel in een ziekenhuis. In 2023 zijn achttien kinderen daadwerkelijk in de gemeente zelf geboren. Hiervan zijn er zeventien ook woonachtig in de gemeente.

In 2023 stierven 259 inwoners van de gemeente Brummen. Het merendeel hiervan overleed in de eigen gemeente (174) en 85 in een andere gemeente. Er hebben zich 1106 mensen gevestigd in de gemeente en er zijn er 864 vertrokken.

Deze statistieken resulteren ogenschijnlijk in 145 personen meer in de gemeente Brummen dan vorig jaar om deze tijd (21.104), en niet 175. Maar er is altijd een afwijking mogelijk in de totaaltelling. Dit omdat iemand bijvoorbeeld twee keer gevestigd kan zijn binnen een jaar en één keer vertrokken tussentijds (of andersom). Deze rekenverschillen worden verwerkt in het later dit jaar vast te stellen definitieve bevolkingscijfer.

Het uitgebreide overzicht van de actuele inwoneraantallen per gemeentedeel vindt men op www.brummen.nl.