Stedendriehoek

Brummen Spreekt: het is prettig wonen in deze gemeente

BRUMMEN – Met enige regelmaat vraagt de gemeente inwoners hoe zij het wonen en (samen)leven in de gemeente Brummen ervaren. Maar ook over hoe de gemeente Brummen functioneert en inwoners bij onderwerpen betrekt. Dit gebeurt via het inwonerspanel Brummen Spreekt.

De resultaten van dit brede onderzoek over wonen, leefomgeving en gemeente zijn nu bekend. Duidelijk is dat de inwoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek met veel plezier in de gemeente wonen. Zij geven hun woon- en leefomgeving het rapportcijfer 8,2. Ook bevatte het onderzoek vragen over de toekomst van kerkgebouwen. Een ruime meerderheid (67%) van de respondenten vindt het belangrijk dat kerkgebouwen als gebouw blijven bestaan.

In totaal hebben 630 inwoners deelgenomen aan dit meeste recente onderzoek. De resultaten ervan zijn te lezen op de speciale website www.brummenspreekt.nl. De vragenlijst, die in december en begin januari ingevuld kon worden, begon met enkele vragen over de toekomst van de bestaande kerkgebouwen in de gemeente. De verantwoordelijke kerkbesturen denken met elkaar na over de toekomst van hun kerkgebouwen. Dit gaan ze vervolgens samen beschrijven in een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de deelnemers aan het onderzoek het een goed idee vindt als een kerk er een functie bij krijgt (naast de religieuze functie). En een meerderheid (63%) ondersteunt de gedachte dat een kerkgebouw doormeerdere geloofsgemeenschappen wordt gebruikt.

Iedere vier jaar stelt de gemeente via het inwonerpanel vragen over wonen en leven in de gemeente. Dit terugkerend onderzoek levert niet alleen waardevolle informatie op voor het gemeentebestuur, maar biedt ook mogelijkheden om de resultaten te spiegelen aan andere (vergelijkbare) gemeenten. Daarom worden de resultaten ook verwerkt in de benchmark van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit gebeurt via de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Het is prettig wonen in de gemeente Brummen, zo blijkt uit het onderzoek. De ondervraagden geven voor het woongenot in hun buurt een gemiddelde beoordeling van 8,2. Dit is een hogere beoordeling dan in 2018, toen de waardering resulteerde in een rapportcijfer van 7,9. Velen voelen zich thuis in de buurt (92%), wonen in een passend huis (82% en gaan niet snel weg uit de buurt (72%). Een zeer ruime meerderheid (91%) voelt zich veilig in de buurt. Een derde heeft te maken gehad met onveilige verkeerssituaties.

Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd kan verbeterd worden. De gemeente zou zich volgens de panelleden vooral flexibeler moeten opstellen als dat nodig is. Als het gaat om de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt, is de gemiddelde beoordeling een 5,9 (in 2018 was dit 6,1). De digitale dienstverlening van de gemeente scoort een 6,3 en als het gaat om het doen van een melding via fixi dan is het rapportcijfer een 6,8. De panelleden geven een 7,2 voor de dienstverlening via de publieksbalie.

Met de onderzoeksresultaten over de kerkgebouwen gaan de vijf kerkbesturen aan de slag. En de uitkomsten over het wonen/leven en de gemeentelijke dienstverlening gaat de gemeente gebruiken om te kijken waar verbeteringen nodig of noodzakelijk zijn.