Stedendriehoek

Boodschappendienst Noordveen versmalt bereikbaarheid

Hoewel er sprake is van een derde coronagolf, merken de vrijwilligers van Boodschappendienst Noordveen dat het niet langer meer nodig is om drie dagen per week bereikbaar en inzetbaar te zijn. “Het lijkt erop dat veel bewoners van Noordveen die hulp nodig hebben voor het doen van boodschappen, terug kunnen vallen op hun naaste omgeving. Hartverwarmend dat dit schijnbaar zo is!” aldus een woordvoerder van het wijkteam.

“Ook is het hartverwarmend dat, ruim een jaar na de oprichting van Boodschappendienst Noordveen, nog altijd zoveel vrijwilligers bereid zijn om via de dienst klaar te staan voor een mede-wijkbewoner. Was het bij de start in maart 2020 nog zeer wenselijk om zes dagen in de week bereikbaar te zijn, sinds augustus 2020 kon dat wijzigen naar drie dagen per week. Per 1 mei kan de dienst versmallen naar slechts één dag in de week. Daar er op donderdagen het meest gebruik gemaakt wordt van de dienst, is gekozen voor die dag.”

Bewoners uit Noordveen kunnen op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met 06-11646650 om aan te geven dat ze behoefte hebben aan iemand die boodschappen voor ze doet. “Diezelfde dag, tussen 14.00 en 16.00 uur, komt een vrijwilliger de boodschappenlijst en het boodschappengeld ophalen, doet de boodschappen en levert deze met wisselgeld af. Nieuwe aanvragers blijven welkom!”

Het is voorts nodig dat er voldoende contant geld in huis is. “Voor de boodschappen en het geld is een formulier opgesteld. Door het gebruik daarvan is er, ook achteraf, geen twijfel over het boodschappengeld en het wisselgeld. Uiteraard worden alle adviezen over afstand houden, geen handen schudden enzovoorts in acht genomen. Daarnaast wordt dringend geadviseerd een mondkapje te gebruiken tijdens de overdracht van de boodschappen en/of het geld.”

Boodschappendienst Noordveen is in nauwe samenwerking tussen COOP Weg Naar Laren, Perspectief Zutphen, de wijkregisseur en de actieve vrijwilligersgroep Wijkteam Noordveen in maart 2020 opgezet en wordt sindsdien met steun van vele vrijwilligers uit Noordveen uitgevoerd. Voor meer informatie: www.noordveenzutphen.nl