Stedendriehoek

BIJ de bieb in het nieuwe jaar een feit

ZUTPHEN/BRUMMEN – Bibliotheek Brummen|Voorst en Graafschap bibliotheken gaan fuseren. Vanaf 1 januari 2023 gaan de twee bibliotheken samen verder als één organisatie. De officiële naam is Bibliotheek Berkel & IJssel. Bezoekers en leden komen deze Bibliotheek tegen als BIJ de bieb. BIJ de bieb is een afkorting. De ‘B’ is van Berkel, de ‘IJ’ van IJssel. ‘De bieb’ behoeft vast geen uitleg.

Hard gewerkt
De beide bestuurders, de raden van toezicht, de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging, alle medewerkers (betaald en onbetaald) hebben allen een steentje bijgedragen aan de fusieorganisatie. Met gepaste trots geeft de Bibliotheek aan dat het gelukt is om ‘BIJ de bieb’ neer te zetten. Een organisatie waar iedereen een plek in heeft, niet alleen de beroepskrachten, maar ook de 500 vrijwilligers, die de beide organisaties samen meenemen.

De kracht van samengaan
De Bibliotheek is een plek waar mensen telkens nieuwe vaardigheden leren en zich blijven ontwikkelen op allerlei gebieden, ook na de schoolperiode. Die rol en functie past de Bibliotheek uitstekend, maar stelt haar ook voor uitdagingen. De Bibliotheek is bezig haar werkwijze te veranderen en zij zal steeds meer diensten gaan ontwikkelen met en vanuit de gemeenschap. Ook digitale transformatie wordt verder vormgegeven. Beide bibliotheken hebben feitelijk te weinig volume om deze en andere veranderingen in deze tijd afzonderlijk door te voeren. Terwijl de missie van de Bibliotheek niet verandert: de Bibliotheek is er voor persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van maatschappelijke kansen voor alle inwoners van de gemeenten Lochem, Voorst, Zutphen en Brummen. Dit doet ze samen met partners in het onderwijs, cultuur en het sociale domein. Samen werken ze aan de maatschappelijke opgaven voor: een geletterde samenleving; participatie in de informatiesamenleving; een leven lang ontwikkelen.

Lokale kleur blijft
Lokale dienstverlening en lokale rolvervulling blijft behouden. “Dat blijft zo, ook na de fusie: de lokale vestigingen en programma’s behouden hun lokale kleur en de actuele, goede dienstverlening blijft natuurlijk doorgaan. Voor de inwoners in de vier gemeenten zal het eerder beter worden. Dat we ook in de toekomst maatwerk kunnen leveren, was juist een belangrijke reden om onze krachten te bundelen”, geeft het bestuur aan.

Bestuur bij Bibliotheek Berkel & IJssel
Inwoners blijven de bekende gezichten zien. In goed overleg zijn beide huidige directeur-bestuurders overeen gekomen dat Jacqueline Roelofs, de huidige directeur-bestuurder van Graafschap Bibliotheken, deze rol tevens gaat vervullen in de nieuwe organisatie. Roelofs over haar rol: “BIJ de bieb is een plek waar lezen, leren, ontdekken en ontmoeten centraal staat. Daar ga ik mij voor inzetten.” Mirjam Wijers, de huidige directeur-bestuurder van Bibliotheek Brummen|Voorst, gaat een haar goed passende, andere rol vervullen. Zij gaat zich richten op innovatie, op de grote uitdagingen waar de Bibliotheek de komende tijd voor staat.

Cadeautje voor iedereen in de maand januari
Om te vieren dat BIJ de bieb een feit is, ontvangen bezoekers en leden van de Bibliotheek in de maand januari een gratis kop koffie of thee met daarbij wat lekkers.