Stedendriehoek

Benefietverkoop kunst voor biodiversiteit

De Zutphense kunstenares Carien Engelhard gaat kunstwerken voor het goede doel verkopen. Dat idee ontstond toen ze de kwetsbaarheid van het leven ervoer. De opbrengst schenkt ze aan Land van Ons, een organisatie die de biodiversiteit verbetert. In haar atelier langs de IJssel is Engelhards werk te bewonderen. Dat kan van donderdag 16 tot en met zondag 19 november van 13.00 tot 18.00 uur, en op vrijdagavond tot 20.00 uur. Het adres is Kuiperstraat 78 in Zutphen.

Engelhard onderging twee jaar geleden een openhartoperatie en dat maakte indruk: “Ik ben weer gezond en vrolijk, maar door die operatie zag ik ook de tijdelijkheid van het leven.” Engelhard stelde zichzelf de vraag wat nu echt belangrijk is in het leven: “Toen ik mijn atelier moest leegruimen vanwege een grote verbouwing, zag ik hoeveel werk ik heb liggen. In combinatie met de hartoperatie werkte dat als een aansporing om te zorgen dat dat een goede plek krijgt. Dat het werk een passende plek krijgt, is belangrijker dan dat ik het zelf heb en hier in een kast ligt. Dat geeft me ruimte en rust.”

Engelhard schenkt zestig procent van de opbrengst aan Land van Ons, een burgercoöperatie met landbouwpercelen in Empe en Voorst. Het overige is voor de materiaalkosten. Ze biedt vijftig kunstwerken aan.

Landelijke burgercoöperatie

Land van Ons is een landelijke burgercoöperatie die landbouwgrond koopt om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. In Empe en Voorst zijn er sinds 2021 percelen in eigendom van de coöperatie, totaal bijna dertig hectare. Samen met vrijwilligers worden struiken en bomen langs de randen aangeplant, waarin insecten en vogels kunnen leven. Door een schappelijke pachtprijs te vragen, maakt Land van Ons het ook mogelijk dat de pachters natuurinclusief werken. Met de aanleg van een grote keverbank en broeihopen, draagt de organisatie ook bij aan het herstel van de patrijs, de kwartel en ringslangen. Ook dassen krijgen de ruimte op de percelen. Zo werken burgers en boeren samen.

Bij de percelen in Empe en Voorst zijn tientallen vrijwilligers betrokken. Zij onderhouden contacten met de pachters, de gemeenten en de buurt. Ook zijn zij bezig met het planten van bomen en struiken en met het monitoren van hoe de biodiversiteit zich in de praktijk ontwikkelt. Landelijk zijn inmiddels meer dan 25.000 burgers betrokken en is ruim 260 hectare grond aangekocht.

Door de natuur geïnspireerd

Het werk van Engelhard is geïnspireerd door de natuur: door water, door planten en bladeren, door het netwerk van schimmels onder de grond. Ze biedt olieverfschilderijen, tekeningen, kalligrafisch georiënteerd werk en aquarellen aan. Soms zwart-wit en soms met kleur. De prijzen voor de kunstwerken variëren veelal tussen de veertig en driehonderd euro. Engelhard: “Ik hoop dat veel mensen komen kijken of er wat voor hen bij zit, dan vindt mijn werk een passende plek. En ik hoop dat Land van Ons aan de slag kan met een mooie opbrengst.” Het is kunst met een verhaal, voor mensen die houden van de natuur. Meer informatie is te vinden op www.carienengelhard.nl.