Stedendriehoek

Afspraken sociale huisvesting

Veluwonen renoveert in de Noorderenk te Eerbeek. Van links naar rechts: Ingrid Timmer (wethouder wonen, gemeente Brummen), Geert van den Hoogen (secretaris Samen Eén) en Vincent Buitenhuis (directeur Veluwonen).

BRUMMEN – Elk jaar maken woningcorporatie Veluwonen, huurdersbelangenorganisatie Samen Eén en de gemeente Brummen samen prestatieafspraken over sociale huisvesting. Vorige week werd door de drie partijen een handtekening gezet onder de afspraken voor de jaren 2022 en 2023.

In deze nieuwe prestatieafspraken is er aandacht voor veel thema’s: de bouwopgave, de betaalbaarheid, een duurzame sociale huurwoningvoorraad, wonen met zorg, huisvesten van spoedzoekers en investeren in leefbaarheid. Drie elementen voeren de boventoon: bedienen van de (lage) middeninkomens, duurzaamheid én nieuwbouw.

Ingrid Timmer, binnen het college verantwoordelijk voor wonen, ondertekende de prestatieafspraken namens de gemeente. “We zijn blij met de goede samenwerking en het onderlinge vertrouwen. Dat is een belangrijke basis om te komen tot goede plannen voor onze inwoners.”

Aandacht voor gezinnen met bescheiden inkomens

Of het nu gaat om de slag die we slaan met verdere verduurzaming of forse inzet op nieuw te bouwen sociale huurwoningen. Maar in de afspraken staan ook afspraken om ervoor te zorgen dat mensen met een middeninkomen beter een huis kunnen vinden.”

Aandacht voor groen
Geert van den Hoogen (secretaris huurdersbelangenorganisatie) beaamt dat Veluwonen de verduurzaming volop doorzet. “En de gemeente heeft aandacht voor groen in het openbare gebied. Groen geeft namelijk verkoeling en vangt veel hemelwater op. Dat verbetert de woonkwaliteit weer. Ook houden we samen goed in de gaten dat er genoeg huizen zijn voor ouderen. Daar zijn we echt tevreden over.”

Nieuwe woningen
Directeur van Veluwonen Vincent Buitenhuis constateert dat in 2021 er 53 nieuwe huizen in de gemeente Brummen zijn opgeleverd. “En in 2022 en 2023 (her)bouwen we nog weer 74 nieuwe huizen. Maar dat is niet genoeg en daarom zoeken we samen met de gemeente graag naar oplossingen. Want ook de komende jaren zullen we nieuwbouw hard nodig hebben om genoeg mensen fijn te laten wonen.”