Stedendriehoek

Adviesraad Sociaal Domein versterkt aan de slag

ZUTPHEN – Vorige week is de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) opnieuw van start gegaan. Met een nieuwe voorzitter en nieuwe leden. De kick-off van de BASD was, door de coronamaatregelen, niet in een zaaltje maar online.

De adviesraad bestaat uit twaalf sociaal actieve vrijwilligers. Allemaal hebben zij een verbinding met het sociale domein: met jeugdzorg, met aangepast werk/dagbesteding, met een beperking of met armoede.

De nieuwe voorzitter van de BASD is Joke Wisseborn-Remigius (zie foto): “Ik werk bijna twintig jaar buiten de stad Zutphen, momenteel als directeur voor de regio Limburg/Brabant van het Leger des Heils. Het leek mij heel leuk om nu juist iets bij te dragen aan de stad zelf. Toen de vacature voor voorzitter van de BASD voorbij kwam, was dat een uitgelezen kans om mijn vrijwillige bijdrage aan deze prachtige stad te leveren.”

Advies aan gemeente
De BASD geeft de gemeente advies over het beleid dat zij maakt over zorg en ondersteuning van de inwoners. Gevraagd én ongevraagd advies. Wisseborn-Remigius: “We willen inwoners van de gemeente actief betrekken bij ons advies aan de gemeente. We werken in drie groepen (wmo, participatie en jeugd), voor elk deel van het sociaal domein een expertisegroep. De vrijwilligers in deze groepen zijn ervaringsdeskundig en zij kennen de ervaringen, wensen en verwachtingen van anderen.”

Onmisbare kennis
De gemeente is blij dat de adviesraad weer op sterkte is en haar werk enthousiast oppakt. Wethouder Mathijs ten Broeke: “De juiste zorg en ondersteuning aan mensen geven is een van de belangrijkste én ingewikkeldste taken die we als gemeenschap hebben. Daarom is een adviesraad onmisbaar voor de gemeente. Ik heb waardering voor de nieuwe en zittende leden van de BASD, die zich inzetten om ons beleid en uiteindelijk onze zorg en ondersteuning aan mensen te verbeteren.”

Wisseborn-Remigius: “De relatie met de gemeente is vanaf het begin goed. We hebben een vaste contactpersoon die zaken in het stadhuis voor ons regelt. Dat is heel fijn. Ik verwacht dat we als BASD en gemeente vooral náást elkaar kunnen staan en met elkaar in gesprek blijven, ook als onze adviezen afwijken van wat het college wil. Mensen die gebruik moeten maken van middelen uit het sociale domein, zijn vaak kwetsbaarder. De BASD en gemeente hebben allebei hetzelfde doel: het verminderen van die kwetsbaarheid, zodat mensen mee kunnen doen aan alles wat onze mooie gemeente te bieden heeft.”

Plannen voor de toekomst
Wisseborn-Remigius vervolgt: “De komende tijd willen we met verschillende groepen inwoners in gesprek. We willen graag een zichtbare adviesraad zijn.” Wethouder Ten Broeke: “Ik wens de BASD toe dat ze nóg meer een begrip in de samenleving wordt, dat ze de gemeente altijd kritisch volgt en dat de leden geïnspireerd en gemotiveerd blijven door alles wat er in de samenleving speelt.”

Uw ervaring delen
“Een sterke adviesraad is als de oren en ogen van de samenleving. Heeft u in uw gezin te maken met jeugdzorg, met werk of een dagbesteding, met armoede of schulden, met hulpmiddelen door een beperking? Dan bent u ervaringsdeskundige. Het is belangrijk dat u de BASD laat weten wat uw ervaringen, wensen en verwachtingen zijn over de zorg en ondersteuning die u van de gemeente krijgt. Wilt u uw verhaal delen? Mail dan naar info@basd-zutphen.nl.”

Voor meer informatie over de BASD: www.basd-zutphen.nl