Stedendriehoek

Acties voor toekomstplannDe Mars tekenen zich af

ZUTPHEN – Om bedrijventerrein De Mars klaar te stomen voor de toekomst lijken acties nodig te zijn op vier sporen. Deze sporen zijn: investeren in de publieke en private ruimte, verduurzamen, een ondernemersgerichte overheid en marketing. Dit is de uitkomst van een bijeenkomst met ondernemers op de Dag van de Arbeid en een consultatieronde door adviesbureau Stec Groep onder ondernemers.

De bereidheid onder ondernemers om aan deze acties te werken is groot. De uitkomsten worden opgenomen in een businessplan. Dit plan moet het Zutphense bedrijventerrein helpen om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn en blijven.

Uit de terugkoppeling op de Dag van de Arbeid blijkt dat gemeente en ondernemers samen willen werken aan een goede basiskwaliteit voor het terrein. Dit houdt in dat ondernemers en gemeente investeren in de private en publieke ruimte door te ervoor te zorgen dat kavels, panden en openbare ruimte er netjes bij liggen. Het betekent ook investeren in het elektranet en de digitale infrastructuur, zoals glasvezel en 5G. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein. Daarnaast kan een intensievere samenwerking tussen ondernemers winst opleveren. Meer samenwerken biedt mogelijkheden als collectieve inkoop. Dit levert de ondernemers weer een besparing op.

Ten tweede vinden ondernemers het belangrijk dat de gemeente kansrijke private initiatieven die passen binnen de visie op het terrein, goed begeleidt. Op die manier kunnen private investeringen De Mars maximaal versterken. Duurzaamheid is ook een kansrijk onderwerp. Voorbeelden zijn de circulaire economie waar Zutphen en de regio fors op inzetten, maar ook energie-uitwisseling zoals bij een warmtenet. Tot slot kan De Mars zich nog beter op de kaart zetten en daarom moet sterker ingezet worden op marketing en promotie.

Wethouder René Sueters van Economie: “Het ondernemersklimaat staat hoog op de gemeentelijke agenda. Daarom investeren we onder andere in de ontwikkeling van een gezamenlijk businessplan voor De Mars. Ik merk bij ondernemers dat er grote bereidheid is om samen De Mars op een hoger plan te tillen. Dat is winst, want De Mars is ongelofelijk van belang voor Zutphen en de regio.”

De gemeente Zutphen heeft adviesbureau Stec Groep ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het bureau maakt een businessplan voor De Mars, waarmee ondernemers en gemeente stappen kunnen maken om nog aantrekkelijker te worden, nu en in de toekomst. De uitkomsten van de bijeenkomsten en consultatieronde worden hiervoor gebruikt. Het bureau gaat nu het plan opstellen. Dat wordt vervolgens door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besproken.