Stedendriehoek

Aanvullende zorg bij kanker

ZUTPHEN – Therapeuticum de Rozenhof, Paulus Potterstraat 12C in Zutphen, verzorgt op zaterdag 25 november een middag over aanvullende zorg bij kanker. In een informatief programma wordt belicht dat er verschillende mogelijkheden zijn om te werken aan herstel.

Johannes Treuren: “Als na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat er sprake is van kanker, komt dat meestal als een donderslag bij heldere hemel. Het dagelijks levenspatroon komt grotendeels stil te staan en de doorgaans intensieve behandelingen vragen alle aandacht. Je leven staat op zijn kop.

Na de eerste weken kun je de nieuwe situatie meestal beter overzien. Daardoor  ben je beter in staat je af te vragen wat in deze situatie belangrijk voor je is. Waar heb je juist op dit moment behoefte aan? Uit onderzoek is gebleken dat door het stellen van deze vraag de kans op een goed herstel toeneemt, in vergelijking met het alleen passief ondergaan van de voorgestelde behandelingen. Daarover gaat deze themamiddag in de Rozenhof.”

 

Er zijn presentaties en er kan kennis gemaakt worden met enkele therapievormen. Het programma ziet er als volgt uit: Marjolein Siemes, oncologisch verpleegkundige, zal vanuit haar ervaring vertellen waar patiënten mee te maken krijgen wanneer kanker aan de orde is. Consultatief arts Margaret Vink spreekt over de antroposofische visie op en behandeling van kanker. “Er is een impressie van een patiënte die momenteel een tweetal therapieën volgt binnen ons therapeuticum en enkele therapievormen zullen worden toegelicht. Verder kan men ervaring opdoen met één van de therapieën.”

 

Het programma duurt van 13.30 tot 15.30 uur. De toegang is vrij.