Stedendriehoek

‘Aanrijroutes Mayr Melnhof bieden niet de verbeteringen die we op hadden gehoopt’

Geen van de onderzochte aanrijroutes naar papierfabriek Mayr Melnhof scoort goed op de milieu- en omgevingseffecten zoals geluid en verkeersveiligheid. Ook verschillen de routes onderling niet veel. Dat zijn de eerste voorlopige conclusies uit het alternatievenonderzoek voor de aanrijroutes van vrachtwagens naar Mayr Melnhof.

“Een teleurstellende uitkomst”, vindt verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. Een onderzoek naar de inrichting van het bedrijfsterrein levert wel een duidelijk verschil op tussen de twee onderzochte alternatieven.

Papierindustrie en woningbouw verweven

In de afgelopen decennia is een situatie ontstaan in Eerbeek waarin zware papierindustrie en woningbouw met elkaar zijn verweven. Hierdoor staan de leefbaarheid van inwoners en het vestigingsklimaat van bedrijven onder druk. Om dit te verbeteren werkt de provincie samen met Brummen en Apeldoorn en de Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) in het project Eerbeek Loenen 2030.

Kartonfabriek Mayr Melnhof

Belangrijk project hierbij is een nieuw inpassingsplan voor kartonfabriek Mayr Melnhof. Dit plan regelt de gebruiks- en bouwmogelijkheden op en om het terrein. In eerste instantie zou voor het inpassingsplan alleen onderzocht worden wat de effecten zijn van twee alternatieven voor de inrichting van het bedrijfsterrein. Op verzoek van de omgeving werd besloten ook te onderzoeken wat de effecten zijn van een andere verkeersafwikkeling. De aan- en afvoer van de fabriek zorgt namelijk voor veel vrachtverkeer.

Vijf routes onderzocht

Er zijn vijf aanrijroutes onderzocht op hun effect op geluid, geur, trilling, verkeer, gezondheid en visuele beleving. Het gaat om vier nieuwe routes en de bestaande route in aangepaste vorm. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Voorlopige conclusie is dat de resultaten van de routes onderling niet veel van elkaar verschillen. Ook leveren ze ten opzichte van de huidige situatie niet veel verbeteringen op. “We zien dat de ene route iets beter scoort op geluid en de andere route bijvoorbeeld op verkeersveiligheid”, legt Jan Markink uit. “Maar geen van de ontsluitingsroutes biedt de verbeteringen die we hadden gehoopt. We moeten dan ook goed nadenken of we de alternatieve routes te rechtvaardigen vinden met deze uitkomsten.”

Ook wethouder Ine van Burgsteden is teleurgesteld in de resultaten: “Ik ben wel blij dat er nu eindelijk in beeld is gebracht wat alternatieve routes kunnen opleveren: dit geeft duidelijkheid voor betrokken bewoners en onszelf.”

Wel duidelijk verschil bij de inrichting

De eerste onderzoeksresultaten van de twee alternatieven voor de inrichting van het bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof laten wel een duidelijk onderscheid zien. Eén alternatief scoort aanzienlijk beter op geluid. Dit komt met name door de locatie van de transportbanden. “We zijn ons ervan bewust dat onze fabriek middenin het dorp ligt. Als we op deze manier een goede buur kunnen zijn, gaan we dat zeker doen”, aldus directeur Otto van Beers.

De komende tijd gaan medewerkers van de provincie de resultaten van de twee onderzoeken met omwonenden bespreken. Dit najaar wil de provincie een besluit nemen over het voorkeursalternatief. De stukken zijn in te zien op de website www.eerbeekloenen2030.nl/Mayr-Melnhof