Zorg

Vitamine K in relatie tot het coronavirus

Hoewel de verhalen over vitamine D slikken ‘tegen’ het coronavirus ons al bijna een jaar om de oren vliegen, hebben onderzoekers al in april 2020 veelvuldig onderzoek naar vitamine K verricht. Het onderzoek naar het verband tussen corona en vitamine K is uitgevoerd in Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen door onderzoekers van de afdelingen longziekten, interne geneeskunde en klinische chemie, in samenwerking met het Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM).

“Een oplossing voor patiënten met Covid-19 is het nog niet, maar door onze waarnemingen hebben we de onderliggende ziektemechanismen bij het virus beter leren kennen”, gaf onderzoeker en longarts Rob Janssen tijdens de onderzoeken in 2020 aan.

De onderzoekers vonden dat patiënten met Covid-19 die met lage zuurstofconcentraties werden opgenomen in CWZ, een veel lager vitamine K-gehalte in het lichaam hadden dan een controlegroep zonder het coronavirus. Ook bleken patiënten die overleden aan Covid-19 of moesten worden beademd op de IC, een veel ernstiger vitamine K-tekort te hebben dan degenen met milder verlopende Covid-19 in CWZ. De resultaten van 123 patiënten met Covid-19 zijn vergeleken met een controlegroep van 184 personen zonder corona van wie data in eerdere studies zijn verkregen.

Wat doet vitamine K?

Mensen krijgen vitamine K binnen via de voeding en nemen het op in het maagdarmkanaal. Deze vitamine (K1) zit in groene bladgroenten, maar ook in andere groenten, fruit, melk en melkproducten, vlees, eieren en granen. Een deel van deze producten behoort tot de groep voedingsmiddelen die veel mensen minder binnen krijgen. Kleine hoeveelheden vitamine K2 komen ook voor in lever, kaas en eigeel.

Vitamine K speelt een belangrijke rol bij de bloedstolling. Het doet echter meer: vitamine K activeert ook eiwitten die belangrijk zijn voor gezonde bloedvaten en mogelijk ook voor gezonde longen.

Corona met ernstig verloop

Bij een ernstig verloop van besmetting met het coronavirus zijn vooral de heftige immuunreactie die bij veel patiënten wordt gezien en de ernstige longaandoeningen die het kan veroorzaken bekend. Daarnaast veroorzaakt het virus bij veel patiënten bloedstollingsproblemen en bloedproppen die onder andere kunnen vastlopen in de bloedvaten van de longen (longembolieën). Bij al deze gebeurtenissen kunnen factoren betrokken zijn die voor hun werking afhankelijk zijn van voldoende vitamine K.

Vervolgonderzoek nodig

Omdat er weinig bekend was (en is) over het coronavirus wordt er nog steeds veel onderzoek naar verricht. Vitamine K is hiervan één onderdeel. De algemene bekende werking van vitamine K is dat het helpzaam is bij de bloedstolling en bij het sterk houden van de botten. Mensen die antistollingsmedicatie gebruiken mogen geen vitamine K in de vorm van suppletie innemen.

Meer info op de website van de trombosedienst: www.denationaletrombosedienst.nl

Bron: CWZ, Voedingscentrum, trombosedienst