Zorg

Vanaf juli herinrichting onderdelen van zorg in Gelre ziekenhuizen

Om kwalitatief goede en veilige zorg te blijven bieden zoals patiënten van ons gewend zijn, hebben wij besloten om onderdelen van zorg in Gelre Zutphen anders in te richten en een deel van deze zorg te verplaatsen naar Gelre Apeldoorn. We doen dit sneller dan verwacht, omdat we merken dat patiënten, onze medewerkers en onze partners in de regio behoefte hebben aan duidelijkheid. Daarbij hebben we ook te maken met personele krapte. Deze verandering sluit aan bij onze toekomstvisie en voorgenomen besluit: naar één ziekenhuis met twee locaties.

Vanaf 16 juli kinderdagbehandeling in Gelre Zutphen
Vanaf 16 juli 2023 verandert de verpleegafdeling Kind & Jeugd in Gelre Zutphen in een kinderdagbehandeling, waar we een groot deel van onze zorg aan kinderen blijven bieden. Ter voorbereiding op deze verandering worden spoedgevallen van kinderen vanaf 1 juli 2023 opgevangen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en dus niet meer op de afdeling Kind & Jeugd. Wat betekent dat voor kinderen en hun ouders/verzorgers? Kinderen kunnen vanaf 16 juli nogsteeds in Gelre Zutphen terecht voor allerlei onderzoeken, behandelingen en planbare operaties, waarvoor geen langdurige opname nodig is. Denk hierbij aan klinische testen, het toedienen van medicatie, lab-afnames, observaties en dagverpleging na kleine chirurgische ingrepen.

De kinderdagbehandeling is open van maandag t/m vrijdag, van 7.00 tot 18.00 uur. De polikliniek Kind & Jeugd in Gelre Zutphen blijft zoals hij nu is. Dus voor alle poliklinische
afspraken kunnen kinderen gewoon bij ons terecht. Dat geldt ook voor spoedgevallen. Daarvoor kunnen kinderen vanaf 1 juli 7 dagen per week, 24/7 terecht op de Spoedeisende Hulp. Bovendien zijn de kinderartsen 24/7 bereikbaar. Alleen voor opnames langer dan een dag (met overnachting) gaan kinderen per 1 juli naar Gelre Apeldoorn of een ander ziekenhuis in de buurt.

Vanaf 1 juli geen acute operaties in de nacht in Zutphen
Daarnaast vinden er vanaf 1 juli in Zutphen in de nacht geen acute operaties meer plaats. Voor deze zorg gaan patiënten na stabilisatie naar Apeldoorn of ander ziekenhuis (al dan niet per ambulance).

Welke acute zorg bieden we in Gelre Apeldoorn en Zutphen per 16 juli?

  • De Cardio Care Unit (CCU) sluit in Zutphen. Als er in Zutphen hartbewaking van patiënten nodig is, dan gebeurt dit op de Spoedeisende Hulp en Eerste Harthulp (SEH/EHH). Verpleegkundigen van de huidige CCU en Intensive Care (IC) gaan daar deze zorg bieden. Over enkele maanden, als voldoende verpleegkundigen hiervoor zijn opgeleid, wordt deze zorg weer geboden op verpleegafdeling cardiologie/neurologie.
  • Electrische Cardioversies (ECV) blijven plaatsvinden zowel in Zutphen als Apeldoorn.
  • De Intensive Care (IC) in Zutphen heeft 2 bedden en verhuist naar de SEH/EHH voor kort verblijf. Daar kunnen patiënten gestabiliseerd en beademd worden. Patiënten die een IC opname nodig hebben, gaan na stabilisatie naar Apeldoorn of een IC in een ander ziekenhuis.
  • De hartkatheterisatiekamer (HCK) sluit in Zutphen. De laatste poli(klinische)
    hartkatheterisaties en pacemakerimplantaties in Zutphen vinden plaats in de week van 10 juli. Daarna worden patiënten hiervoor behandeld in Apeldoorn.
  • De Stroke-unit voor patiënten met een beroerte blijft in Zutphen op afdeling cardiologie/neurologie.
  • De Spoedeisende Hulp (SEH) Zutphen blijft 7 dagen per week, 24 uur per dag open. Deze wordt later in het jaar ‘s nachts een spoedplein in samenwerking met de huisartsen.

Wat betekenen deze veranderingen voor patiëntenzorg?

  • Patiënten kunnen voor de meeste acute zorg gewoon in Gelre Zutphen terecht. Patiënten met een verdenking op een hartinfarct worden door de ambulance naar Apeldoorn of andere gespecialiseerd ziekenhuis gebracht.
  • Patiënten kunnen voor alle poliklinische (cardiologische) zorg zowel in Zutphen als Apeldoorn terecht of op een van onze buitenpoliklinieken.

Lees in eerdere nieuwsberichten waarom we dit doen:

Foto: Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen
Bron: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31
Postbus 9014, 7300 DS Apeldoorn
Tel. (055) 581 81 81
Fax (055) 581 89 99
www.gelreziekenhuizen.nl

Gelre ziekenhuizen Zutphen
Den Elterweg 77
Postbus 9020, 7200 GZ Zutphen
Tel. (0575) 592 592
Fax (0575) 521 206