Zorg

Reguliere zorg nu beter op peil dan in eerste coronagolf

Ziekenhuizen wisten tijdens de tweede en derde coronagolf fors meer patiënten te helpen dan tijdens de eerste golf. Ondanks het grote aantal opnames van coronapatiënten, slaagden instellingen er ook in december in om een groot deel van de reguliere zorg door te laten gaan, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tijdens de eerste coronagolf afgelopen voorjaar maakten ziekenhuizen een terugval van de geleverde zorg door. Het lijkt erop dat de instellingen daarvan geleerd hebben. De totale zorgverlening was in december zelfs hoger dan in dezelfde maand in 2019 en 2018. Die prestatie vergde wel een forse inspanning van ziekenhuispersoneel, aldus de NZa.

Ook het aantal operaties en bezoeken aan de polikliniek lag vorige maand rond hetzelfde niveau als de afgelopen jaren in december. Desalniettemin zagen ziekenhuizen zich gedwongen om het aantal beschikbare operatiekamers af te schalen. In de laatste weken van december waren zelfs de helft minder operatiekamers beschikbaar.

Volgens de NZa had dit niet alleen te maken met de kerstperiode, maar kwam dat ook doordat chirurgen meer kleinere en minder complexe operaties uitvoerden dan normaal. Grotere en complexere operaties werden juist vaker uitgesteld. Ook werden er minder keel-, neus- en oor-operaties uitgevoerd.

Verder ziet de NZa dat sinds augustus weer meer kankerpatiënten worden behandeld. Wel bleef het aantal huisartsverwijzingen bij klachten die kunnen duiden op deze ziekte circa 20 procent achter op voorgaande jaren. Datzelfde geldt ongeveer voor het aantal verwijzingen naar andere specialistische artsen. Hierover maakt de NZa zich zorgen, omdat mensen mogelijk te lang blijven doorlopen met klachten.

Het aantal verwijzingen voor geestelijke gezondheidszorg bleef stabiel. Wel lijkt het volgens de NZa zo te zijn dat ouderen minder vaak opgenomen en behandeld worden in ggz-instellingen dan verwacht mag worden in pre-coronatijden. De wachttijden zijn vergelijkbaar met die van 2019 en het begin van 2020.