Zorg

Opnieuw erkenning voor expertisecentrum Gelre

APELDOORN/ZUTPHEN – Afgelopen maand heeft ook het Expertise Centrum Ouderengeneeskunde (ECO) in Gelre een vernieuwde STZ-erkenning gekregen. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen. Het label voor topklinisch expertisecentrum is voor de komende vijf jaar geborgd.

Het Expertise Centrum Oudergeneeskunde (ECO) doet onderzoek naar de beste zorg voor ouderen. Petra Spies (zie foto), geriater, vertelt: “Binnen het expertisecentrum staat de oudere patiënt centraal. Samen zijn we in staat om kwetsbaarheid te signaleren bij deze groep patiënten en zo de risico’s op achteruitgang te verminderen. Hiermee bieden we waardegedreven zorg, zoals beschreven in het integraal zorgakkoord. We bieden ondersteuning, doen dit samen met de patiënt, op de juiste plek en met nadruk op gezondheid en welzijn.”

Kroon op ons werk
Deze STZ-erkenning is vooral het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. “Een mooi voorbeeld daarvan is om patiënten meer in beweging te krijgen tijdens een opname door ‘interactieve schilderijen’ op de verpleegafdeling te hangen. We zoeken ook afstemming met de doelgroep, door de inzet van een patiëntenpanel. Zo toetsen we steeds bij de doelgroep of we de juiste dingen doen. Deze STZ-erkenning is een kroon op ons werk en draagt ook bij aan (het behoud van) de Gelre STZ-status. Daarnaast maakt het Gelre aantrekkelijk voor nieuwe werknemers.”

Samen
“Er zijn veel collega’s in Gelre betrokken bij het Expertise Centrum Ouderengeneeskunde. We hebben een regiegroep en daarnaast sluiten collega’s van het wetenschapsbureau maar ook de werkgroep valpreventie, de werkgroep vrijheidsbeperkende interventies en de stuurgroep ouderenmishandeling aan. Bij de poli Samen Beslissen werken we ook samen met collega’s van Geriatrie en Geestelijke verzorging.”

Aan de slag
“Het Expertise Centrum Ouderengeneeskunde gaat de komende tijd aan de slag met: het verder ontwikkelen van de interactieve schilderijen; scholing voor onze verpleegkundigen over maatregelen hoe om te gaan met patiënten die in de war zijn of dementie hebben; onderzoek naar verpleegkundig leiderschap, hoe kunnen verpleegkundigen achteruitgang van patiënten tijdens ziekenhuisopname voorkomen; het organiseren van een themabijeenkomst (dit najaar) over Gelre als dementievriendelijk ziekenhuis; verder ontwikkelen van onze poli Samen Beslissen; het verbeteren van het signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen op de Spoedeisende Hulp.”

Petra sluit af: “Ik ben ontzettend trots op de prestatie die we met z’n allen geleverd hebben. Het is mooi om te zien hoe we ons samen inzetten voor een groter wordende groep oudere patiënten.” Zie voor meer informatie: www.gelreziekenhuizen.nl/patient/afdelingen/expertisecentrum-ouderengeneeskunde/

Foto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen