Zorg

‘Nieuwe zorgwet geeft rust voor onszelf en voor onze cliënten’

Riwis Zorg & Welzijn helpt mensen met psychische of psychosociale hulpvragen bij hun dagelijks leven. Degenen die behoefte hebben aan langdurige zorg en begeleiding, krijgen sinds 2021 hun zorg uit een nieuwe wet: de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot voor kort viel deze zorg nog onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en moesten al deze mensen om de zoveel maanden in gesprek met de gemeente over het verlengen van hun zorg.

“Dat is het grootste verschil met de nieuwe wet. Onze cliënten hoeven zichzelf nu niet elke keer weer als het ware te bewijzen. Het is natuurlijk ook gek. Autisme bijvoorbeeld gaat nooit over. Dat hoort je hele leven bij je als mens. Het elke keer weer opnieuw moeten bewijzen dat je zorg nodig hebt, zorgde vaak voor een onzeker gevoel. Nu is alles een stuk duidelijker en daarmee valt bij sommigen een last van hun schouders”, vertelt Carla Meuleman, beleidsadviseur bij Riwis.

Eigenlijk is de Wet langdurige zorg niet nieuw. Nieuw is dat sinds dit jaar mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, ook toegang hebben tot die wet. Een groot deel van de cliënten van Stichting Riwis Zorg & Welzijn kreeg daarom onlangs deze nieuwe zorgindicatie. “Dit zorgt voor meer rust en duidelijkheid voor onze cliënten en onszelf”, zegt Meuleman. Ongeveer 200 cliënten van de zorgaanbieder, die in verschillende Gelderse plaatsen actief is, vallen sinds 2021 onder de nieuwe wet.

‘Van onzekerheid naar rust’

Ze vervolgt: “Ook wij als zorgverleners hebben nu meer overzicht op de langdurige zorg die we aanbieden. In tegensteling tot de Wmo nemen wij voor mensen met Wlz naast de woonzorg ook de regie van de begeleiding en behandeling op ons. Hierin stemmen we natuurlijk goed af met de externe behandelaar. De behandelaar kan bijvoorbeeld aangeven dat een cliënt baat heeft bij een goed dag- en nachtritme. Dan kunnen wij dit faciliteren door onder meer goede dagbesteding te verzorgen voor diegene. Kort samengevat: onze werkwijze is nu een stuk samenhangender.”

Verschillende combinaties wonen en begeleiding

Voor de meeste cliënten die over zijn gegaan, verandert er weinig in hun begeleiding en woonvorm. Een cruciaal onderdeel in de Wlz is 24-uurs zorg in de nabijheid. In de eenpersoonsstudio’s of in het kleinschalig groepswonen is een slaapdienst aanwezig. Bewoners van die locaties zijn het eigenlijk al gewend dat er 24-uur per dag een begeleider beschikbaar is. Hoewel het minder vaak voorkomt, maakt Riwis duidelijke afspraken met mensen die in hun eigen woonomgeving blijven wonen waardoor ook daar 24-uurs zorg mogelijk is.

De verwachting is dat mensen met een Wlz-indicatie op termijn op meer toekomstbestendige plekken gaan wonen. Zorgtoeleiding kijkt altijd welke route iemand kan lopen naar een eventuele eigen plek. Nieuwe cliënten kunnen soms eerder terecht in een gedeelde eengezinswoning, om op termijn door te stromen naar een eigen studio. “Dat hoeft overigens helemaal niet de route te zijn”, zegt Kim Veltkamp, functionaris Zorgtoeleiding en Informatie bij Riwis Zorg & Welzijn. “Sommige mensen profiteren juist meer van groepsmomenten, gezamenlijkheid en de gezelligheid van kleinschalig groepswonen. Daarom kijken we structureel naar wat de behoefte van het individu is, ook bij een Wlz-indicatie.”

Meer weten?

“Ken jij iemand die mogelijk ook in aanmerking komt voor de nieuwe zorgwet? Of wil je meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan de website van Stichting Riwis Zorg & Welzijn, word wijzer en neem eventueel vrijblijvend contact op via zorgservice@riwis.nl of bel met 0900-2424241.”