Zorg

Meer kans op herstel van een beroerte

Op dinsdag 11 mei is het de Europese dag van de beroerte (herseninfarct). Dit jaar besteedt Gelre ziekenhuizen aandacht aan een heuglijk feit. Gelre Apeldoorn heeft haar protocol voor herseninfarct vernieuwd, waardoor meer mensen kans hebben op herstel van een beroerte. Er kunnen dan nog meer mensen actief behandeld worden voor hun beroerte. Ook op de locatie in Zutphen zijn ze bezig om het protocol te vernieuwen.

Vrijwel alle beroertes (indien een behandel-indicatie/wens) worden met spoed beoordeeld door huisarts, ambulancedienst of collega’s in het ziekenhuis. Mensen met een beroerte kunnen snel naar de Spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. Zij krijgen dan naast een gewone CT, nu ook een CT perfusie en een CT Angiografie (CT scan van de bloedvaten). “Met een CT perfusie zijn we beter in staat een herseninfarct en de schade aan het hersenweefsel te onderscheiden, ook al bestaan de klachten langer dan 4,5 uur. In Gelre Zutphen werken we aan een snelle implementatie van de CT perfusie diagnostiek. Dan kunnen ook op deze locatie mensen met een herseninfarct na 4,5 uur nog worden behandeld.”

Wijzigingen in de behandeling van een beroerte met nieuwe protocol

Onder bepaalde omstandigheden is een intraveneuze trombolyse (infuus met medicijnen) van het herseninfarct nu ook mogelijk binnen 12 uur, in plaats van binnen 4,5 uur. Vaak zal het hier om ‘wake up’ strokes gaan, waarbij iemand wakker is geworden met een beroerte en het precieze moment van het herseninfarct lastig te bepalen is. Ook de Intra Arteriële Trombectomie (katheterbehandeling via de slagader) kan onder bepaalde omstandigheden nu worden toegepast binnen 12 uur tot soms zelfs 24 uur, in plaats van binnen 6 uur.

Dit vernieuwde protocol is van groot belang voor alle inwoners in de gemeente Apeldoorn, omdat er meer kans is op herstel is bij een beroerte. En ook voor de insturende partijen, te weten de huisartsen, de Spoedpost Huisartsen, de ambulancedienst en de collega’s in het ziekenhuis, die hiervan op de hoogte zijn. “Met het vernieuwd protocol voor een herseninfarct loopt Gelre vooruit op de implementatie van de nieuwe landelijke kwaliteit standaard beroerte die later dit jaar ingaat en behoren we tot de voorhoede van Nederland.”