Zorg

Leren omgaan met hersenletsel

Jaarlijks lopen naar schatting 140.000 mensen hersenletsel op, door ziektes of ongelukken. Er zijn goede programma’s om mensen met dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te leren omgaan met hun beperkingen, maar vaak zijn die onbekend, ook bij verwijzers.

Om die onbekendheid weg te nemen, verzorgt het Regionaal Expertisecentrum NAH Teuge een tweetal informatiedagen: op zaterdag 31 oktober is er van 10.00 tot 13.00 uur een inloopochtend en op dinsdag 3 november is er van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond. Beide bijeenkomsten zijn in het Regionaal Expertisecentrum aan de Rijksstraatweg 236 in Teuge.

De informatiedagen zijn bedoeld voor iedereen die met de gevolgen van hersenletsel te maken heeft, dus getroffenen, hun netwerk, maar ook zorgprofessionals en verwijzers. Er wordt door diverse behandelaars uitleg gegeven over het behandelprogramma van Hersenz. Ook vertellen ervaringsdeskundigen hoe zij in de praktijk omgaan met hersenletsel.

Leven verandert definitief

Immers, voor mensen die hersenletsel oplopen verandert het leven definitief. Na de revalidatie komt het moeilijkste: leren omgaan met de veranderingen. Mensen met NAH hebben bijvoorbeeld last van vergeetachtigheid, vermoeidheid, kunnen de weg niet meer vinden, komen moeilijk uit hun woorden, zijn prikkelbaar, hebben concentratieproblemen en reageren anders op emoties.

De behandelingen in het Regionaal Expertisecentrum kunnen in groepsverband en individueel gevolgd worden. Deelnemers leren omgaan met veranderingen, verliesverwerking, leren grip te krijgen op hun energie en ontwikkelen strategieën bij plannen en organiseren. Ook is er aandacht voor het geheugen en verliesverwerking. Een andere module is bedoeld voor de partners van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Cognitief behandelaren helpen de deelnemers het geleerde thuis in de praktijk in te zetten.

Coronamaatregelen

“Vanwege corona vragen we u vriendelijk om u van tevoren aan te melden voor de informatiedagen. Zo bent u verzekerd van een plek en kan het team alle coronamaatregelen in acht nemen. U kunt zich aanmelden bij fysiek behandelaar Nieske van Lith via e-mail nieske.van.lith@siza.nl en telefoon 06-83640038.”