Zorg

Kansen op werk in zorg blijven goed in Overijssel en Gelderland Noord

Foto: Pixabay

In februari daalden de WW-uitkeringen in twee van de drie regio’s in Overijssel en Gelderland Noord. Op jaarbasis stegen de WW-uitkeringen in alle regio’s. Die stijging op jaarbasis was in de drie regio’s lager dan het landelijk gemiddelde. De zorg is een belangrijke sector voor de regionale werkgelegenheid.

De verwachting van UWV is dat het aantal banen in de zorg in 2021 verder toeneemt. Dit zal voor verschillende zorgberoepen, die ook voor corona al grote tekorten kenden, een uitdaging opleveren.

Eind februari verstrekte UWV 9.226 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,2% (-21 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke afname van 0,9%.

Vooral kans op werk in de zorg

De zorg is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Overijssel en Gelderland Noord. Al voor corona waren er grote personeelstekorten in diverse zorgberoepen. Voor veel andere sectoren is de spanning op de arbeidsmarkt afgenomen tijdens de coronacrisis. Dit betekent dat werkgevers makkelijker personeel kunnen vinden en werkzoekenden meer concurrentie hebben bij openstaande vacatures. De arbeidsmarkt voor verschillende zorgberoepen is echter nog steeds krap. Zo is er veel vraag naar bijvoorbeeld helpenden, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch praktijkassistenten en verzorgenden IG.

Een groot aantal zorgberoepen staat dan ook in de lijst Kansrijke beroepen van UWV: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen/. De meeste zorgberoepen op deze lijst vereisen minimaal een opleiding op mbo-3 niveau. Dat kan een drempel voor werkzoekenden zijn, maar soms is een tussenstap mogelijk. Zo zijn de kansen bijvoorbeeld ook goed voor helpenden die kunnen doorstromen naar verzorgende IG op niveau 3.

Naar verwachting zal het aantal banen in de zorg verder blijven toenemen en kan dit ervoor zorgen dat ook de krapte groter wordt. Door de coronacrisis is de werkdruk in de zorg op dit moment erg hoog; ruimte voor inwerken en begeleiden van nieuw personeel is zeer beperkt. Dit biedt uitdagingen voor scholingsprojecten en het toetreden van zij-instromers.

UWV en samenwerkingspartners ondersteunen werkgevers om in de vraag naar zorgpersoneel te voorzien. Vanuit de Werkgeversservicepunten worden verschillende projecten geïnitieerd. Om de zorg in coronatijd te ondersteunen werkt FactorWerk in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe samen met Zorggroep Noord West Veluwe. Inmiddels zijn zestien kandidaten tot juni geplaatst op diverse zorgondersteunende functies. In die tijd hebben zij de mogelijkheid een aantal zorgmodules te volgen waarmee ze kennis opdoen en aantrekkelijker worden voor de zorg.

Ontdek de zorgweek

Van 22 tot en met 27 maart is de Ontdek de zorgweek. In deze week vinden landelijk en regionaal diverse activiteiten plaats om de mogelijkheden van de sector zorg & welzijn te ontdekken.