Zorg

‘De maatregelen tegen het coronavirus? Super vervelend, maar ontzettend belangrijk!’

Op 23 december kwam Eva Fontijn als covid-arts het team van GGD IJsselland versterken. Midden in de hectiek die het coronavirus met zich meebracht, midden in de dagelijks wisselende omstandigheden en midden in een organisatie die binnen een jaar tegen de 600 werknemers erbij kreeg om deze monsterklus rondom het coronavirus te klaren. Voor het vaccineren volgen er nog enkele honderden.

“Ik heb als arts aardig wat plekken gezien, maar hier voel ik me als een vis in het water”, aldus Eva. “De eerste drie maanden was ik  werkzaam binnen het COVID Medisch Team. Dat is de afdeling die zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken rondom covid. Sinds drie weken ben ik aangesloten bij het team  Infectieziekte bestrijding, waar we ons meer richten op de grote lijnen en het beleid voor de hele COVID-19-projectorganisatie. Elke week, of zeg maar gerust elke dag, is er wel weer iets nieuws waar we rekening mee moeten houden. De steeds wisselende omstandigheden, zoals nieuwe inzichten door wetenschappelijk onderzoek maar ook de opkomst van nieuwe coronavarianten, zorgen ervoor dat we moeten blijven schakelen en niet vast kunnen houden aan één plan. Schakelen, meebewegen, overleg voeren met alle betrokken partijen, snel beslissingen maken; niet iedereen houdt ervan, maar ik wel!”

Het team Infectieziektebestrijding van de GGD houdt zich al lange tijd bezig met een grote variëteit aan ziekten als kinkhoest, hepatitis, legionella en tuberculose, maar ook internationale infectieziekten zoals de Mexicaanse griep, SARS, MERS en Ebola. De uitvoering van infectieziektebestrijding ligt bij de teams infectieziektebestrijding bij de diverse GGD’s verspreid over Nederland. Ze geven gemeenten en het Rijk inzicht in de risico’s rond infectieziekten en de mogelijke gevolgen ervan te beperken. Daarnaast adviseren ze risicovolle instellingen en bedrijven over welke maatregelen zij kunnen nemen. Ook zorgen ze voor een adequate aanpak bij (dreiging van) een uitbraak. De infectieziektebestrijding wordt vervolgens altijd uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM.

‘Vervelende, maar zó belangrijke maatregelen’

De coronapandemie zorgt voor een zware druk op de GGD. Hoewel de organisatie bekend is met het bestrijden van infectieziekten bracht deze pandemie nieuwe ontwikkelingen met zich mee.

Het coronavirus liet de organisatie ongekend snel groeien, waarbij dit afgelopen jaar maar liefst bijna 600 mensen werden aangenomen en er regelmatig van locatie moet worden gewisseld door ruimtegebrek.

“Nu kregen we te maken met een nieuw iets. Een virus dat wereldwijd om zich heen grijpt en waar in eerste instantie niemand iets vanaf wist. De onbekendheid, de snelle verspreiding ervan en de omvang zorgden ervoor dat we wereldwijd te maken kregen met zieken, doden, maar ook angst en onmacht. En natuurlijk ook de maatregelen om het virus zo min mogelijk te laten verspreiden. Ja, ook ik vind die regels weleens vervelend, maar ze zijn nodig, hard nodig om verspreiding tegen te gaan en de samenleving zo snel mogelijk weer open te laten gaan.”

Eva vindt het belangrijk dat alle geluiden gehoord worden. “In veel ziekenhuizen was of is een schreeuwend tekort aan bedden en personeel, naast dat reguliere zorg gestopt of afgeschaald moest worden en juist daarom was het hoge prioriteit om de druk op de zorg te verlagen. Doe je dat niet, dan zouden de beelden uit het buitenland waar geen plek meer is in de ziekenhuizen en op de kerkhoven ook in Nederland realiteit worden. Een doemscenario waar je niet aan wil denken. Aan de andere kant heb je de gevolgen van de lockdown die letterlijk deuren sluit, deuren waarachter, bij een flink aantal, veel leed schuil gaat, onder andere voor kinderen. Spanningen lopen op. Eenzaamheid onder alle lagen van de bevolking, mensen die alleen sterven, afscheid nemen via een digitaal kanaal, ondernemers die het niet meer weten. Dit is de realiteit waarin we nu leven. Maar de gevolgen van het op grote schaal niet naleven van de maatregelen zouden, zoals hierboven beschreven, nog veel ontwrichtender zijn voor de samenleving.

We zijn er nog niet. Ik geloof dat de meeste mensen hun best doen om zich te houden aan de maatregelen, maar we blijven mensen en we hebben allemaal een blinde vlek. Wat dat aangaat zouden we best wat liever voor elkaar mogen zijn. Gelukkig zien we in bijvoorbeeld Israël en het Verenigd Koninkrijk dat dankzij de grootschalige vaccinaties de maatschappij stapsgewijs weer meer open kan.”

GGD IJsselland

De GGD IJsselland blijft op dit moment uitbreiden als het om vaccineren gaat. Zo zijn de locaties in Deventer, in Dalfsen en Kampen,  startklaar en er is inmiddels proefgedraaid. Het wachten is op de levering van vaccins. Het vaccineren op deze locaties start 12 april.