Winacties

Werken aan zelfbevrijding

ZUTPHEN/DEVENTER – Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari verzorgt Angelique Romeijn lezingen met het thema ‘Zelfbevrijding’ in achtereenvolgens Zutphen en Deventer. De lezingen vormen tevens een inleiding op een serie van tien bijeenkomsten rond dit thema, die in maart 2018 van start gaat.

“Die zijnbedoeld voor mensen die het pad willen bewandelen van ontwaken uit de beperkingen van ons geconditioneerde denken en doen. Om zo te ervaren dat het leven en wie we ten diepste zijn, veel dieper, vrijer, vriendelijker en levendiger is dan het oppervlakkige en benauwde beeld waarmee we opgroeien. Identificatie met ons geconditioneerde denken is de oorzaak van stress en conflict binnen onszelf en in onze buitenwereld. Zo creëren we onnodig leed voor onszelf en anderen en leven we aan de oppervlakte van ons bestaan”, aldus Romeijn.

 

Universele voorbeelden van dit mechanisme zijn: de ‘voice-over’ in ons hoofd die overal wat van vindt, oordeelt, afwijst en claimt te weten wat goed, fout, waar en niet waar is; het idee dat er eerst iets moet veranderen voordat we ons echt gelukkig kunnen voelen; de belofte dat ons blijvende geluk ergens in de toekomst ligt; de onrust van een voelbare leegte en het zoeken naar heelheid of afleiding; opgaan in verhalen over verleden en toekomst.

 

Romeijn: “Tijdens de bijeenkomsten krijg je lessen, technieken en oefeningen aangereikt die inzichten bieden en ondersteunen om dit mechanisme te doorzien en te ontdekken dat alles wat we nodig hebben om ons goed en vervuld te voelen, reeds aanwezig is in het hier en nu. We kunnen het alleen niet ervaren zolang we vasthouden aan onze conditionering.”

 

Deelname aan de reeks bijeenkomsten kost €275,-. Voor meer informatie en aanmelden, zie de website www.angeliqueromeijn.com, stuur een e-mail naar info@angeliqueromeijn.com of bel 06-46396498. Lezers van Nieuwsblad Stedendriehoek die kans willen maken op twee toegangskaarten voor de lezing, kunnen een mail sturen naar redactie@stedendriehoek.net o.v.v. zelfbevrijding. Dit kan tot woensdag 7 februari. Winnaars krijgen per mail bericht.