Stedendriehoek

Tijdens Porktober inkijkje in varkenshouderij

Overal op sociale media verschijnen deze maand foto’s, filmpjes en verhalen van varkenshouders en hun dieren. In navolging van hun collega’s in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, heeft de Nederlandse veehouderij de maand oktober uitgeroepen tot Porktober. De maand waarin varkens van oudsher naar de markt werden gebracht, wordt nu de maand waarin veehouders de buitenwereld laten zien hoe zij voor hun dieren zorgen en in gesprek gaan met geïnteresseerden.

Iedereen die eet, eet producten van het varken. Niet alleen is varkensvlees wereldwijd het meest gegeten stukje vlees. Producten van het varkens worden ook verwerkt in honderden producten zoals brood, bier, wijn, snoep, drankjes, ijs en taart. Bovendien groeien groenten, fruit en granen niet zonder mest van onder andere het varken. Veehouders vinden het daarom belangrijk dat consumenten het echte verhaal over de varkenshouderij kennen. Op sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube posten veehouders deze maand allerlei foto’s en filmpjes over zichtzelf, hun varkens en hun bedrijf. Op de sociale media van onder andere Varkens Vandaag zijn veel van deze post terug te vinden. Educatieboeren gaan deze maand naar scholen om kinderen daar les te geven over de varkenshouderij. Ze geven leerlingen via het digibord een inkijkje in hun stal. Ze vertellen over de biologie van het varken, de huisvesting en over wat boeren allemaal doen om hun varkens gezond te houden en de natuur zo min mogelijk te belasten. Varkens spelen een belangrijke rol in de voedselkringloop. Ze laten zien dat varkens veel overgebleven voedsel uit supermarkten en fabrieken eten die voor mensen niet (meer) eetbaar zijn. Andere boeren delen hun favoriete varkensvleesrecepten waarmee ze laten zien dat varkensvlees gewoon heel lekker en veelzijdig is.

Zelf een varkensstal bezoeken

Varkenshouders nodigen consumenten van harte uit om in de maand oktober zelf eens een varkenshouderij te bezoeken. In het hele land investeerden varkenshouders in zogenaamde zichtstallen. Dat zijn varkensbedrijven waar iedereen zeven dagen per week, zonder afspraak naar de varkens kan komen kijken. Bezoekers zien er met eigen ogen hoe varkens van verschillende leeftijden, leven in de varkenshouderij. Boeren vragen consumenten om eens in gesprek te gaan met een varkensboer. Stel vragen die je hebt over de varkenshouderij en het werk van de boer eens aan een veehouder zelf. Dat kan via sociale media of gewoon aan een varkenshouder in de buurt.

Door de strenge regels en de professionalisering in de varkenshouderij is het voor burgers niet gemakkelijk om zich een goed beeld te vormen van de Nederlandse varkenshouderij. Daarom willen varkenshouders voortaan ook elk jaar Porktober in Nederland vieren. In deze maand willen ze het echte verhaal over de varkenshouderij vooral zelf vertellen en zelf actiever het gesprek over hun sector aangaan met consumenten. Daarmee willen ze polarisatie en een fout beeld over hun sector voorkomen. Boeren willen met de maand Porktober ook vooral elkaar stimuleren om nog opener te zijn over hun eigen sector. Meer informatie en adressen van zichtstallen en informatie over de varkenshouderij zijn te vinden op www.thepigstory.nl.