Stedendriehoek

Subsidie voorkomen wolvenschade

Schapen- en geitenhouders binnen het wolvengebied op de Veluwe kunnen vanaf augustus subsidie aanvragen voor maatregelen om schade door wolven te voorkomen. Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben dat besloten. De regeling is een onderdeel van de Regels voor Ruimte Gelderland, waarin alle subsidieregels zijn opgenomen die te maken hebben met de uitvoering van provinciebeleid.

Wolvencommissie

De door GS ingestelde gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (wolvencommissie) stelde onlangs voor het wolvengebied op de Veluwe een preventieplan op. Hierin adviseert de wolvencommissie ook om een subsidieregeling open te stellen voor het treffen van preventieve maatregelen. GS hebben daar nu mee ingestemd door het op te nemen in het subsidiekader Regels ruimte voor Gelderland. Verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth: “Er ligt een solide advies van de wolvencommissie, op basis van uitgebreide gesprekken in het gebied. We zien kansen om schapen- en geitenhouders te helpen om hun dieren te beschermen en tegelijk ook ruimte te geven voor de wolf.”

Biodiversiteit en draagvlak

Provincie Gelderland verwacht dat de regeling voor wolfwerende maatregelen helpt om te voorkomen dat wolven  schapen en geiten aanvallen. Daarmee voorkomen we, zeker op de langere termijn, ook extra kosten. Bovendien willen we dat liever dan  achteraf vergoeden. Daarnaast dragen we op deze wijze ook bij aan het bevorderen van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van wolven. Binnen het wolvengebied op de Veluwe zijn ongeveer 600 mogelijke deelnemers. Voor de wolvenregeling is maximaal € 500.000 beschikbaar. De nieuwe Regels voor Ruimte Gelderland gaan op 3 augustus 2020 in. Subsidieaanvragen kunnen via www.gelderland.nl/Subsidies gedaan worden.