Sport

‘Ik wil de sport- en beweegaanbieders een groot compliment maken’

Wethouder Hans van der Slaan (links) en beleidsadviseur Ingrid de Croon (rechts)

Na het uitbreken van het coronavirus en de sluiting van onder andere sportcomplexen, werd tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april bekendgemaakt dat kinderen en jongeren per woensdag 29 april meer ruimte kregen voor georganiseerde buitensport en -spel. De afspraken hiervoor moesten lokaal worden gemaakt, waardoor wethouder van Sport Hans van der Sleen voor een grote vraag stond: wat nu?

Beleidsadviseur sport en bewegen (en rechterhand) Ingrid de Croon werd door de wethouder ingeschakeld om het landelijke protocol – geschreven door Vereniging Sport en Gemeenten in samenwerking met NOC*NSF – lokaal te vertalen. Als bekende in de sportwereld van de gemeente Voorst kreeg zij de regie en werd zij het enige aanspreekpunt. Hiermee werden de lijnen kort gehouden en kon er snel geschakeld worden. Ingrid stelde zich 24/7 beschikbaar per telefoon en mail. Systematisch stelde de beleidsadviseur een mailinglijst met binnen- en buitensport- en beweegaanbieders, voor boven en onder de 18 jaar. “Er kwamen ook verenigingen tussendoor waarvan we het bestaansrecht wel kenden, maar niet zeker wisten waar ze onder vielen”, vertelt Van der Sleen. “Hoe ga je het bijvoorbeeld regelen met een scouting? En wat kunnen we doen met de commerciële partijen?”

Alle sport- en beweegaanbieders kregen de gelegenheid om hun vragen aan de gemeente voor te leggen. Hierdoor konden op woensdag 29 april 90 tot 95 procent van de aanbieders overgaan op het aanbieden van buitensport. “Ik wil de sport- en beweegaanbieders daar zeker een compliment voor maken. Het heeft veel gevraagd van de vrijwilligers en sportondernemers.” Terugblikkend geeft Hans aan dat deze periode vanuit de gemeente redelijk gladjes is verlopen. “We hebben altijd wel een oplossing bedacht en dat werd in goede orde ontvangen. We hebben goed kunnen overleggen en vervolgens besluiten kunnen nemen.”

Er ontstonden ook mooie initiatieven. Een voorbeeld hiervan is een judoschool die buiten les ging geven. Zonder dat hij geld vroeg aan de gemeente, besloot de ondernemer buitenmatten te kopen. Hierdoor hoefden materialen niet constant verplaatst te worden. “Mensen kunnen verrassend creatief zijn”, zegt de wethouder. “Als gemeente staan wij daar ook voor open en denken we in kansen.”

Er ontstonden ook nieuwe samenwerkingen waar men nooit eerder aan gedacht had. Denk aan een fysiotherapeut die ging samenwerken met een sportvereniging of een gymvereniging die bij de tennisvereniging buiten kon sporten. Ingrid beschrijft de situatie van voetbalvereniging Activia: “Qua onderhoud valt de vereniging binnen de gemeente Deventer, maar zijn gevestigd op het grondgebied van de gemeente Voorst. Doordat de gemeente Deventer had besloten onderhoudswerkzaamheden te verrichten, kon Activia tijdelijk niet op eigen complex terecht. Er ontstond een samenwerking met SV Twello, dat een boventallig veld heeft. Buiten de trainingsmomenten van de vereniging traint nu Activia op dit complex.”

Financiële schade

Financieel is de gemeente Voorst de verenigingen tegemoet gekomen. Zo werden in samenwerking met lokale ondernemers gele hesjes met opdruk verstrekt, werd er desinfecterende gel verstrekt op de sport- en beweeglocaties en konden de richtlijnen gedrukt worden op posters. Ook bood de gemeente, naast de compensaties vanuit de overheid, een uitstel van huurbetaling aan. “De bevolking heeft zich solidair opgesteld; een merendeel bleef de contributie betalen. Als je lid bent, ben je ook echt lid. In goede en slechte tijden.”

Wat de financiële gevolgen zijn van de coronacrisis, wordt aan het einde van dit jaar pas duidelijk, denkt de wethouder. Echter geeft hij wel aan dat de meeste verenigingen een redelijke financiële buffer hebben. Dit bleek ook uit een steekproef van Ingrid. “Wat de verenigingen vooral zijn misgelopen, zijn de inkomsten vanuit de kantine. Dat kan een behoorlijk bedrag zijn. Er zijn verenigingen die in het najaar toernooien gaan organiseren om inkomsten te genereren. Dat is wel een mooi voorbeeld.” Ook geeft de gemeente Voorst aan dat in tijden van corona binnensporten zowel binnen als buiten mogen worden aangeboden, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. “Een sportschool heeft zo meer ruimte om leden te faciliteren. Als gemeente zijn we daar flexibel in. Zo kan de sportondernemer verliezen nog een beetje compenseren.”

Na de zomerstop wordt in september weer alles opgestart. “We merken dat mensen de behoefte hebben om samen te zijn. Ik denk dat de sport an sich wel snel weer op het niveau zal zijn zoals het was.”

Sport- en beweegakkoord

Al ver voor het uitbreken van het coronavirus schrijft het kabinet in het regeerakkoord van 2017, dat het een sportakkoord wil sluiten met de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking en gemeenten. Doel hiervan is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Dit Nationaal Sportakkoord werd door een sportformateur van de Gelderse Sport Federatie, die probeert mensen zoveel mogelijk te motiveren om te sporten en bewegen, vertaald naar een lokaal sport- en beweegakkoord. “Samen hebben we gekeken hoe we dit kunnen vertalen naar de gemeente Voorst. Het is dus niet een akkoord vanuit de gemeente, maar vanuit de samenleving. Maar liefst 48 partners (van sportverenigingen tot fysiotherapeuten, van scholen en maatschappelijke organisaties tot de gemeente Voorst en Rabobank) hebben dit akkoord ondertekend. We vinden het belangrijk dat een grote diversiteit aan partners hierin betrokken wordt.”

Bij het akkoord staat één ding centraal: iedereen moet kunnen sporten, nu en in de toekomst. Jong en oud, met of zonder beperking, dichtbij en veilig. Van der Sleen: “We hebben het omgebouwd naar 4 thema’s met 9 ambities. Ik ben ervan overtuigd dat elk onderdeel uitvoerbaar is, maar ik ben wel benieuwd hoe.”

Kinderen in beweging

In 2018 werd Voorst Actief on Tour gestart. Dit zijn gratis naschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar, die wonen in de gemeente Voorst. Eén keer in de twee weken komt een bus op één van de tien kernen in de gemeente om een uurtje te sporten en bewegen met kinderen. Voorst Actief on Tour sluit goed aan bij de ambities van het lokaal sport- en beweegakkoord. Een nieuwe uitdaging voor de gemeente is om meer jongeren (tussen de 13 en 18 jaar) in beweging te krijgen. Dit wordt in 2021 opgepakt vanuit de doorontwikkeling van Voorst Actief on Tour. Dat betreft kennismakingsclinics binnen het project Kies Je Sport! Voor de leeftijd 7 tot 12 jaar gaat dit project in oktober al van start.

Gezond sportklimaat

“Ik durf wel te stellen dat we een behoorlijk gezond sportklimaat hebben in de gemeente Voorst”, vertelt Van der Sleen. “In elke kern hebben we wel een sportvereniging. Niet alleen voetbal, ook volleybal, tennis en gymnastiek: het is heel divers. Ook als je het afzet tegen de landelijke cijfers, ligt het aantal sporters in de gemeente Voorst hoog. Dat is grotendeels te danken aan de vrouw (Ingrid) die alles tot in de puntjes regelt.” Ingrid glimlacht: “Het voordeel is ook dat we beiden uit het verenigingsleven komen. Affiniteit is heel belangrijk en empathisch vermogen naar vrijwilligers. Het is belangrijk om midden in de samenleving te staan.”

Dit artikel verscheen in onze bijlage Gewoon Voorst.