Stedendriehoek

Premier in de Stedendriehoek: gesprek over en mét de toekomst

APELDOORN – Steden kunnen het niet alleen: regio’s worden steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en behoud van leefbaarheid. Dat is landelijk zo, en dat is in Europa zo. Woensdag 8 februari vond daarom de regioconferentie ‘Werken aan de regio’ plaats, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte.

In een drukbezochte Zwitsalhal in Apeldoorn kwamen vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en ondernemers uit de hele regio Stedendriehoek bij elkaar voor een inspirerend programma met als gemene deler: hoe zorgen we ervoor dat onze regio ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en groen blijft?
Dat de regio voor een aantal grote uitdagingen staat, is duidelijk. Er moeten meer woningen komen, we hebben duurzame energie nodig, we willen onze natuur beschermen en de economie gezond en vitaal houden. En natuurlijk willen we onze goede regionale voorzieningen niet kwijt. Dat vraagt allemaal om ruimte, die schaars is. We moeten dus op zoek naar creatieve manieren om dit toch allemaal te doen.
Daarvoor is goede samenwerking broodnodig. In Regio Stedendriehoek werken diverse overheden (8 gemeenten en 2 provincies) samen met onderwijs (o.a. ROC Aventus, Saxion Hogescholen) en ondernemers samen aan een mooie toekomst voor de regio. Deze samenwerking is nu gevat in een nieuwe Uitvoeringsagenda, waar de plannen voor de komende jaren in staan. Minister-president Mark Rutte nam het eerste exemplaar in ontvangst, in het gezelschap van Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema en gedeputeerde van provincie Gelderland Jan van der Meer. Een feestelijk moment, dat als startpunt dient voor verdere samenwerking in de komende jaren.


Regio Stedendriehoek presenteerde zich verder in al haar facetten. Regionale ondernemers werden vertegenwoordigd door Leadax, E-flight Academy, Saxion Hogescholen en Remeha. Zij presenteerden hun innovatieve ideeën. Daarna kwamen studenten van Saxion Hogescholen en Aventus, in gesprek met de minister-president. Hoe zorgen we ervoor dat zij behouden blijven voor de regio? Wat hebben zij nodig, nu en straks, om hier te willen blijven wonen en werken? Tijdens het gesprek werd duidelijk dat ze barsten van de energie en ambitie.
Fotografie: Rob Voss