Stedendriehoek

Overname De Eekschuur

WARNSVELD – Vorige week werd de overdrachtsakte bij de notaris getekend, nadat eind 2023 de Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten (PG) en de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK) een akkoord hadden bereikt over de overname van De Eekschuur. Daarmee krijgen na dertien jaar de nieuw-apostolische christenen in Zutphen en omgeving weer een eigen onderkomen voor het houden van kerkdiensten.

Toen in 2010 de NAK wegens bouwtechnische redenen haar kerkgebouw aan de Boompjeswal 8 te Zutphen moest verlaten, kreeg zij hulp van de PG Warnsveld-Leesten. Die stelde haar gemeentecentrum De Eekschuur op zondagen welwillend ter beschikking, zodat de NAK haar kerkdiensten voort kon zetten.

Eigen onderkomen voor kerkdiensten

Toen bekend werd dat de PG plannen had om De Eekschuur te verkopen, zijn gesprekken op gang gekomen die uiteindelijk hebben geleid tot een koopovereenkomst tussen PG en NAK.

Beide kerkgemeenten zijn blij met de manier waarop overeenstemming kon worden bereikt en zullen ook in de toekomst hun goede verstandhouding voortzetten. Zoals NAK in de afgelopen jaren kon rekenen op de welwillendheid van de PG, kan de PG in de komende tijd in overleg gebruik blijven maken van De Eekschuur. Daarnaast is het de intentie van de NAK om De Eekschuur beschikbaar te blijven stellen voor maatschappelijke activiteiten zoals dat tot nu toe ook gebeurde door de PG.

De Nieuw-Apostolische Kerk is een wereldwijde kerk met in Nederland vijftig gemeenten, waarvan één in Zutphen. Haar missie is het om een kerk te zijn waar iedereen welkom is, zich thuis voelt en het evangelie van Christus kan ervaren. De gemeenschap in Zutphen werd in oktober 1922 officieel gesticht, maar in de annalen wordt al in 1905 melding gemaakt van apostolische christenen in Zutphen. Op zondagen is iedereen van harte welkom om vrijblijvend de kerkdiensten aan de Bonendaal 2 in Warnsveld te bezoeken. Deze beginnen om 09.30 uur en duren een uur. Meer informatie: www.nak-nl.org

Foto:

Kerkrentmeester J. Berger van de PG (rechts) overhandigt de sleutels aan voorganger R. Pieterse van de NAK.