Stedendriehoek

Op de bres voor patiëntveiligheid

STEDENDRIEHOEK – Gerjan Heuver stopt eind dit jaar als bestuurder bij Gelre ziekenhuizen. Hij gaat zich toeleggen op onderzoek naar cultuuraspecten in relatie tot patiëntveiligheid en kwaliteit. Het onderzoek start in 2018 en wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Verpleegkunde van Hogeschool Saxion en Gelre ziekenhuizen.

Heuver trad in 1997 in dienst als bestuurder van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, toen nog een ziekenhuis met twee locaties (Lukas en Juliana). Twee jaar later fuseerde het ziekenhuis met het Zutphense Spittaal tot Gelre Ziekenhuizen. Gerjan Heuver brak tijdens zijn bestuursperiode veelvuldig een lans voor het verbeteren van patiëntveiligheid. “We moeten de zorg van morgen veiliger maken dan die vandaag is”, was zijn adagium. Gelre nam vorige maand afscheid van Heuver met het symposium Op de bres voor patiëntveiligheid’. Tot eind dit jaar zal hij zijn werkzaamheden overdragen en afronden daarna neemt Heuver formeel afscheid als bestuurder van Gelre.

 

Cultuur van veiligheid

In alle sectoren van de gezondheidszorg is veiligheid van groot belang. Voor alle BIG-geregistreerde professionals neemt de aandacht voor patiëntveiligheid toe. De IGZ voert een steeds strikter beleid op dit gebied. Gedrag van medewerkers en andere cultuuraspecten blijken daarbij steevast een factor van doorslaggevend belang. Protocollen zijn er te over de naleving in de praktijk blijkt evenwel ingewikkeld.

 

Crew resource management

Op dat aspect richt het onderzoek van Heuver en zijn team zich. Het team bevraagt verpleegkundigen en andere BIG-professionals – in alle sectoren van de gezondheidszorg – op hun perceptie van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit.  Een tweede lijn in het onderzoek brengt in kaart of er cultuurinterventies mogelijk zijn die ‘speaking up for patient safety’ bij verpleegkundigen (en andere BIG-professionals) vergroten. Tot slot richt het onderzoek zich op de vraag in hoeverre zogenoemde Crew Resource Management-technieken en -methoden kunnen bijdragen aan het vergroten van een cultuur van patiëntveiligheid.