Ondernemend

Thuis sterven: zorg in de laatste levensfase

Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel maakt het mogelijk dat ernstig zieke mensen thuis kunnen sterven. Onze geschoolde vrijwilligers geven in deze laatste levensfase tijd, aandacht en steun aan de zieke, zijn of haar partner en/of familie (mantelzorger).

Wat doen we?

Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee, waarbij mantelzorgers de ernstig zieke zo goed mogelijk proberen te verzorgen. Zeker als de zieke dag en nacht zorg en aandacht nodig heeft en niet meer alleen kan zijn kan dat best zwaar zijn. Om het toch tot het einde vol te kunnen houden, kunnen onze vrijwilligers ‘s nachts waken of overdag een paar uur de mantelzorger vervangen. Die kan zo doorslapen en bijtanken. Daarmee is ons werk naast steun voor de cliënt een bijzondere vorm van mantelzorgondersteuning. Vrijwilligers zijn er voor licht verzorgende activiteiten ten behoeve van de zieke, maar hebben ook een luisterend oor voor de mantelzorgers en de zieke. Als er ‘s nachts wordt gewaakt is dat van 23 tot 7 uur. Overdag bieden we hulp in blokken van maximaal 4 uur, tot enkele malen per week.

Vraag op tijd hulp aan!

De ervaring leert dat mantelzorgers pas hulp vragen als het echt niet meer gaat.
Bel tijdig met een van onze coördinatoren en laat u informeren over de mogelijkheden!

Voor wie?

Wij zijn er voor ernstig zieken die een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden.
In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken in overleg met een van de coördinatoren. Een terminaal verklaring is niet beslist noodzakelijk.
In welk werkgebied?

Wij werken in de gemeente Deventer inclusief Bathmen, Diepenveen, Schalkhaar, Colmschate, Lettele, Okkenbroek en de Worp. Olst, inclusief Welsum, Wesepe, Boskamp en den Nul. Holten, inclusief Dijkerhoek.

Wat kost het?

Wij vragen een eenmalige eigen bijdrage van 25 euro. Als dit voor de cliënt een probleem is, kan hiervan worden afgeweken.

Het aanvragen van hulp

Een aanvraag voor hulp kan worden gedaan door de cliënt of zijn partner/familie, de thuiszorg of huisarts. Bel daarvoor met een van de coördinatoren, zie onderstaand. Er wordt een huisbezoek gepland om af te stemmen wat nodig is. Wij streven ernaar om dit dezelfde dag nog te doen en desgewenst de hulp zo snel mogelijk te starten.

Wie zijn onze vrijwilligers?

Onze stichting heeft ongeveer 25 vrijwilligers, voornamelijk 55+ ers, 3⁄4 vrouwen en 1⁄4 mannen die het fijn vinden om steun te kunnen geven aan ernstig zieken en hun mantelzorgers. De meeste vrijwilligers doen dit werk al jaren, meer dan 10 jaar is geen uitzondering!

Wat doen de vrijwilligers?

Vrijwilligers verrichten dezelfde taken als mantelzorgers. Concreet houdt dat in: een luisterend oor zijn voor de zieke en mantelzorgers, de zieke wat te drinken geven, lichte verzorgende handelingen ten behoeve van de zieke in bed. Vrijwilligers zijn aanvullend op de thuiszorg, die zij in geval van nood altijd kunnen inschakelen. Ze verrichten geen huishoudelijke of verpleegkundige handelingen. Werkervaring in de zorg is niet vereist. Voordat vrijwilligers starten volgen ze een cursus.

Wij hebben ruimte voor nieuwe vrijwilligers!

Kijk op onze website www.thuissterven.nl of bel met een van de coördinatoren:

06-22 91 70 27 of 06- 51 56 56 58

Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel
Secretariaat : Postbus 77, 7400 AB Deventer
Telefoon : 06 – 22 91 70 27 • 06 – 51 56 56 58
www.thuissterven.nl • info@thuissterven.nl