Ondernemend

‘Passie voor ondernemen en de stad’

In november vorig jaar werd Priscilla Trip (40) beëdigd als voorzitter van de Bedrijvenkring Apeldoorn, kortweg: BKA. Al in 2017 trad ze aan als bestuurslid voor het deelgebied West. “Puur vanuit mijn passie voor ondernemend Apeldoorn en de stad Apeldoorn. Momenteel zijn we nog naarstig op zoek naar een bestuurslid voor deelgebied Oost. Aangezien het een vrijwilligersfunctie betreft, zoeken we iemand met een echt ondernemend Apeldoorns hart.”

Ze is er best een beetje trots op: de eerste vrouwelijke voorzitter in 25 jaar BKA. “Ik ben een geboren en getogen Apeldoornse, opgegroeid in een ondernemend gezin. Mijn grootste kracht? Ik denk het zoeken naar verbinding, op allerlei gebieden. Dat komt me natuurlijk ook goed van pas bij mijn werk als advocaat/partner bij Dommerholt Advocaten.” Ze is gespecialiseerd in de segmenten Arbeidsrecht & Insolventierecht en omschrijft zichzelf als toegankelijk, flexibel, praktisch en vrolijk.

De doelstellingen van de BKA zijn de afgelopen kwart eeuw niet veranderd: ondernemend Apeldoorn nog beter op de kaart zetten. Eén van de projecten die daaraan bijdraagt en waar Priscilla trots op is, betreft het project Made in Apeldoorn: “Dit is een initiatief van Bedrijvenkring Apeldoorn, Rabobank, gemeente Apeldoorn, RCT Gelderland en Cleantech Regio Development. Met het opstellen van het boek ‘Made in Apeldoorn’ en de daaraan gekoppelde website (www.madeinapeldoorn.com), internetplatform en activiteiten als exportborrels, willen we bedrijven uit Apeldoorn met elkaar verbinden op samenwerking bij exportstimulering. Daarnaast kunnen het boek en de website gebruikt worden als gezamenlijke promotie van ondernemend Apeldoorn en de bedrijven zelf.”

Want ja, hét motto van de BKA is toch: Samen sterk! “De krachten bundelen is wenselijker dan wat je binnen Apeldoorn toch veel ziet: ik noem het splinterbewegingen. Er zijn veel organisaties die Apeldoorn willen promoten en dat is positief, maar het is mogelijk veel effectiever als die organisaties naar één gezamenlijk doel toewerken. Wij zijn als BKA een ‘netwerkoverstijgende club’, die tracht de verschillende organisaties samen te brengen.”

Priscilla brengt haar prioriteiten als kersverse voorzitter van de BKA helder in kaart. “Apeldoorn eerst, wat mij betreft”, begint ze met een ‘Trumpiaanse’ kreet. Ze lacht: “Apeldoorn op één als vestigingsklimaat voor (nieuwe) bedrijven, en zeker ook in het aanbestedingsbeleid. Onze speerpunten? Belangen behartigen, invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente, een vuist maken naar overheden en instanties en vooral: dé stem zijn van het Apeldoornse bedrijfsleven. We willen het ondernemersklimaat in Apeldoorn verder verbeteren en de kansen die er in Apeldoorn liggen beter benutten.”

De BKA heeft op het ogenblik ruim 300 leden. “Grote en kleine ondernemingen in de gemeente Apeldoorn. Voor hun belangen komen wij op. Hun stem laten wij horen als we overleg hebben met de gemeente Apeldoorn en andere overheden. Daardoor zijn we een invloedrijke gesprekspartner bij belangrijke gemeentelijke speerpunten”, knikt Priscilla. “Hot items zijn momenteel de energietransitie en de asbestproblematiek. Dit zijn zaken die binnen heel Apeldoorn spelen. Maar omdat er naast algemene zaken ook specifieke zaken spelen in Apeldoorn, hebben we onze leden onderverdeeld in zes deelgebieden, te weten: Noord, Oost, Zuid, West, Centrum en De Dorpen. Op deze manier houden we voortdurend een goed overzicht van wat er binnen Apeldoorn speelt en kunnen we onze activiteiten daarop afstemmen.”

T 0313-769032
E info@bedrijvenkringapeldoorn.nl
W www.bedrijvenkringapeldoorn.nl