Ondernemend

Meer ondernemers positief over bedrijfsresultaat 2021

Ruim 70 procent van de ondernemers verwacht een positief bedrijfsresultaat te hebben geboekt voor 2021. Een jaar geleden lag dit percentage lager en was dit ruim 62 procent. Binnen het grootbedrijf geven ondernemers vaker aan winst te hebben gemaakt dan binnen het mkb (midden- en kleinbedrijf). Dat meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2022 verzameld bij niet-financiële bedrijven met minimaal vijf werkzame personen.

Binnen het grootbedrijf, bedrijven met 250 of meer medewerkers, verwacht meer dan driekwart van de ondernemers een positief resultaat te hebben geboekt in 2021, tegenover bijna 70 procent in het mkb. Bijna 12 procent van de ondervraagde ondernemers verwacht rode cijfers te schrijven over 2021. Een jaar geleden schatte ruim 18 procent verlies te hebben gemaakt in 2020.

Grote verschillen tussen bedrijfstakken
In de bouw verwachten de meeste bedrijven winstgevend te zijn geweest in 2021, bijna 84 procent. Ook voor 2020 was de bouw de bedrijfstak met verreweg het hoogste aandeel bedrijven met een verwacht positief resultaat. Voor de horeca en cultuur, sport en recreatie is dit percentage voor beide jaren het laagst van alle bedrijfstakken. Wel gaan voor 2021 in deze bedrijfstakken meer ondernemers uit van een positief bedrijfsresultaat dan voor 2020. In de cultuur, sport en recreatie verwacht bijna 40 procent van de bedrijven een positief resultaat voor 2021, terwijl dit voor 2020 ongeveer 13 procent was. Ook binnen de horeca steeg het aantal positieve ondernemers, al verwacht bijna 40 procent van de horecaondernemers 2021 met verlies te hebben afgesloten. Voor cultuur, sport en recreatie is dit ruim 33 procent.

Ondernemers geven aan kostenstijgingen deels te kunnen doorberekenen
Door onder andere prijsstijgingen in energie en grondstoffen hadden ondernemers in 2021 te maken met kostenstijgingen. Het grootste deel van de ondernemers kan deze kostenstijgingen voor ten minste een deel doorberekenen aan hun klanten. Bijna 5 procent zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, meer dan 10 procent geeft aan dat dat helemaal niet kan.

Beeld: CBS / Nikki van Toorn